دلال ناکام قرارداد کرسنت، دعوت به همکاری در تبلیغات منفی علیه دولت اصولگرا در آستانه انتخابات شد.
به گزارش جهان نیوز اخیراً یکی از مدعیان اصلاحات به ملاقات «هـ.الف» رفته و با توجه به این که وی به شدت از به هم خوردن قرارداد کرسنت خشمگین است، از او دعوت کرده تا در پروژه حمله به دولت و رئیس جمهور سرمایه گذاری کند.
براساس قرارداد مذکور، گاز ایران برای 20 سال و به قیمت تقریبا مفت (5/17دلار به جای حداقل 230 دلار) به طرف اماراتی هدیه می شد و در ازای توجیه کردن مقامات ارشد وزارت نفت در دولت سابق، دلالان ماهیانه 270هزار دلار به عنوان رشوه از طرف اماراتی ها دریافت می کردند اما روی کار آمدن دولت اصولگرا باعث لغو قرارداد مذکور شد.