روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: چندي پيش رئيس جمهور محترم در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن گفته بود: والله، بالله و تالله سال‌هاي 84 تا 92 تكرار نمي شود.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: چندي پيش رئيس جمهور محترم در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن گفته بود: والله، بالله و تالله سال‌هاي 84 تا 92 تكرار نمي شود.
... در فضل، كرامت و صداقت جناب آقاي رئيس‌جمهور شك ندارم. اما نتوانستم واقعا دليل سوگندهاي جلاله او را دريابم.
با آنكه در انتخابات رياست جمهوري، كسي ديدگاه‌هاي رئيس دولت گذشته را نمايندگي نمي‌كرد و روحاني رقيبي از اين دست نداشت و از نامزدهاي مطرح هم كسي در مقام دفاع از عملكرد رئيس‌جمهور دور دهم و نهم نبود، چرا رئيس‌جمهور اينقدر خوف از بازگشت به گذشته دارد؟
آيا مفهوم اين قسم‌هاي جلاله اين است كه اگر رئيس‌دولت دهم يا كسي كه ديدگاه او را نمايندگي كند در دوره دوازدهم انتخابات رياست‌جمهوري ظاهر شود، رئيس‌جمهور با تمام توان ولو برخلاف رويكرد راي مردم به منتخب ملت در برابر جمهوريت نظام مي‌ايستد؟ اگر اين طور است كه اين تكرار فتنه سال 88 است.