پرتاب ماهواره "شریف‌ست" که مراحل تولید و آماده‌سازی آن به پایان رسیده است، به‌دستور مقامات دولتی متوقف شده است.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»،یکی از افراد مرتبط با پروژه ماهواره "شریف ست"، گفت: تأخیر در پرتاب ماهواره "شریف‌ست" این شائبه را به‌وجود آورده است که دولت سعی دارد با به تأخیر انداختن زمان پرتاب این ماهواره و گذشت زمان آن را در زمره فعالیت‌های دولت جدید معرفی کند، ضمن اینکه اخیراً شایعه برکناری رئیس این دانشگاه نیز توسط برخی رسانه‌ها خبری شده است و این‌گونه شایع شده است که پرتاب این ماهواره به بعد از تغییر رئیس دانشگاه موکول شده است.

به نظر می‌رسد پروژه‌های ملی نظیر پرتاب ماهواره "شریف‌‌ست" نباید دستخوش بازی‌های سیاسی شود و مطمئناً همه دولت‌ها و مسئولین از جمله دولت تدبیر و امید در موفقیت آن(هر یک به اندازه خود) مؤثر بوده‌اندو نباید به این بهانه‌ها پروژه‌های افتخار انگیز کشور با تأخیر مواجه شود.

ماهواره "شریف‌ست" با مأموریت عکس‌برداری از زمین به فضا ساخته شده و طراحی آن که وزنی کمتر از ۵۰ کیلوگرم دارد حاصل فعالیت‌های دقیق علمی و پژوهشی بیش از ۱۰۰ نفر از دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه شریف است.
منبع:جهان