«چنین موقعیتی (دوراهی پذیرش ایران هسته ای یا جنگ) به زودی فراخواهد رسید و باید پیش از آن، تحریم ها را افزایش دهیم...»

سناتور رابرت منندز (Robert Menendez)، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از روند مذاکرات هسته ای با ایران انتقاد کرده و خواهان افزایش تحریم ها علیه کشورمان شد.
وی مدعی شده که تشدید تحریم ها از مواجهه اوباما با یک "معضل پیچیده" یعنی دوراهی "پذیرش ایران هسته ای" یا "درگیری نظامی" جلوگیری خواهد کرد.
منندز افزود: هیچ کس بیش از من خواهان راه حل دیپلماتیک نیست اما نباید فقط به فکر رسیدن به یک توافق باشیم بلکه مناسب بودن توافق نیز شرط است اما دولت اوباما اهمیت لازم را به آن نمی دهد.
به نوشته جروزالم پست (Jpost)، منندز گفته، چنین موقعیتی (دوراهی پذیرش ایران هسته ای یا جنگ) به زودی فراخواهد رسید و باید پیش از آن، تحریم ها را افزایش دهیم.