«آقای نهاوندیان یا از ریاست دفتر رئیس‌جمهور و یا از ریاست اتاق بازرگانی استعفا دهد».

روزنامه اصلاح‌طلب بهار که به ستاد محمدرضا عارف نزدیک است، از قول یک عضو اتاق بازرگانی خواستار، استعفای نهاوندیان از یکی از دو شغل خود شد و نوشت: قطعا دورکاری رئیس اتاق بازرگانی مناسب پارلمان بخش خصوصی نبوده و قابل قبول نیست. به نظر من اتاق باید هر چه سریع‌تر ساختار خود را اصلاح کند و به سمت ساختار پروژه‌ای پیش برود و افراد فعال در اتاق مسئول اجرایی و پیگیری پروژه شوند و هر چالش کشور به فرد خاصی سپرده شود.

سیدحمید حسینی همچنین گفته است: این که هر از گاهی هیات رئیسه اتاق تشکیل جلسه بدهد و گزارشی در آن خوانده شود مناسب وضعیت حال حاضر اقتصادی کشور نیست. از نظر من اینگونه عملکرد اتاق همان کارایی سابق خود را هم از دست می‌دهد زیرا هنگامی که آقای نهاوندیان در اتاق حضور مستمر داشت کارهای بسیاری عقیم می‌ماند چه برسد به این که در حال حاضر دورکاری می‌کنند.

وی افزود: قطعا جایگاه ریاست اتاق ایران خیلی بالاتر از جایگاه ریاست دفتر ریاست جمهوری است در تمام جهان هم همین گونه است. به نظر من یا باید آقای نهاوندیان ایثار کند و از ریاست دفتر ریاست جمهوری استعفا دهد یا فرد قابلی مثل ایشان ریاست اتاق را برعهده بگیرد. چون متاسفانه ساختار اتاق بسیار رئیس‌محور است و بدون رئیس دچار کمبود بزرگی است.

به دلیل این که هیئت نمایندگان ریاست اتاق را انتخاب می‌کند، بنابراین ریاست اتاق خود را در مقابل هیئت رئیسه پاسخگو نمی‌بیند و این باعث رئیس‌محور بودن اتاق است. من امیدوارم هر چه زودتر تصمیمی از طرف آقای نهاوندیان گرفته شود تا این مشکل حل شود. گر چه ممکن است نیروی توانمندی هم مانند آقای نهاوندیان نتواند جایگزین شود و اتاق در کوتاه‌مدت دچار مشکل شود ولی خب این هم باعث می‌شود اتاق به بلوغ برسد.