شاخه استانی سازمان منحله مجاهدین انقلاب جلسات مختلفی را در استان های متبوعه خود تشکیل داده و به سیاه نمایی علیه نظام و دولت می پردازند.

بنا به گزارش واصله ،اخیرا در برخی استان ها مسئولان استانی سازمان منحله مجاهدین انقلاب با برگزاری جلسات مختلف ضمن روحیه دهی به اعضای خود به بررسی وضعیت سطوح مختلف سیاسی،اجتماعی و اقتصادی کشور پرداخته و تصریح کرده اند وضع اقتصادی مردم چندان خوب نیست و حقوق ها متناسب با آزادسازی قیمت ها نبوده و ما باید با فراهم کردن فضای مقایسه ،مردم را در این زمینه روشن کرده و بگوئیم دولت دراین زمینه دارد کلاه سرآنها کلاه می گذارد.
گفتنی است همچنین در یکی از این جلسات که در یک استان جنوبی کشور نیز برگزار شده اعضای موثر استانی این سازمان منحله ضمن تاکید برادعای تقلب و کودتا در انتخابات سال 88! بر حمایت برخی مراجع از فرقه سبز!،تاکید کرده و گفته اند، این حمایت ها دلیلی برحقانیت مسیری است که این فرقه داشته و اعتراض این افراد(صانعی و بیات زنجانی) بیانگر انحراف نظام است!.
گفتنی است این سیاه نمایی ها در حالی صورت می پذیرد که مدیریت دولت در طرح هدفمندی یارانه ها و همکاری مردم در اجرای این طرح ناخرسندی عمیق فتنه گران را برانگیخته و آنان در تلاشند با سیاه نمایی و شایعه سازی ضمن بالابردن مطالبات به ناامنی روانی در این زمینه بپردازند.
همچنین جریان فتنه پس از اینکه با طرح مباحثی همچون دین سبز و جای داشتن سکولارها و همجنسگراها دراین دین!،اوج التقاطی بودن خود را به نمایش گذاشتند اینک تلاش دارند با درست کردن پشتوانه آئینی خود را بازسازی نمایند،آنهم از سوی کسانی که صلاحیت مرجعیت برای آنان احراز نشده است.