با اینکه انتظار فرج یکی از استراتژیهای شیعه به شمار می رود ولی تبلیغ کاذب آن باعث ضد تبلیغ شده و به این عقیده اصیل شیعه آسیب می رساند.

به تازگی چند خانم تحت عنوان مربی قرآن و آموزش احکام در روستاهای مشهد به تبلیغ عقاید انجمن حجتیه در خصوص غیبت امام عصر (عج) می پردازند.

در حالی که این به اصطلاح مربیان با هدف آموزش قران و احکام به روستائیان مراجعه می کنند ولی بیشترین بحثهایی که انجام می گردد در خصوص امام عصر (عج) و بحث ظهور است.
یکی از نکاتی که در این کلاسها به آن اشاره می گردد این موضوع است، که باید جهان پر از فساد شود تا زمینه ظهور فراهم گردد.
شایان ذکر است جزوه ای با نام «سلام بر مهربانترین پدر دنیا» نیز توسط این مبلغین توزیع گردیده است.