وقتی در دولت‌های گذشته در نماز جمعه شعار می‌دادند، دشمن هاشمی دشمن پیغمبر است کسی نمی‌توانست آنها را نقد کند ولی امروز می‌بینیم که به راحتی شما و دولت‌تان را نقد می‌کنند.

احمد بخشایش یکی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس‌جمهور و اعضای دولت در جلسه استانی دولت در اصفهان، گفت: دولت شما هرگز در طول تاریخ تکرار نخواهد شد و این دولت از پاک‌ترین دولت‌ها در این سرزمین بود.

وی در ادامه به تشریح ویژگی‌های این دولت پرداخت و گفت: اولین ویژگی‌ این دولت این بود که روند گردش نخبگان در کشور را تغییر داد، در دولت‌های گذشته شاهد بودیم که به طور معمول پست‌های مدیریتی جمعا بر عهده 500 نفر بود و اجازه داده نمی‌شد که کسی به این چرخه اضافه شود ولی شما این روند را تغییر دادید.

بخشایش افزود: شما جایگاه ریاست‌جمهوری را واقعی کردید.
این نماینده مجلس افزود: وقتی در دولت‌های گذشته در نماز جمعه شعار می‌دادند، دشمن هاشمی دشمن پیمغبر است کسی نمی‌توانست آنها را نقد کند ولی امروز می‌بینیم که به راحتی شما و دولت‌تان را نقد می‌کنند.