عملیات روانی علیه احمدی نژاد در دولتهای نهم و دهم با دو اسم رمز 'تقلب' و 'انحراف' ساماندهی شد که متاسفانه بخشی از نیروهای انقلاب را تحت تاثیر قرار داد.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی با اشاره به سخنان روز پنج شنبه رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و اعضاء هیئت دولت اظهار داشت : اکنون که رهبر مجاهد و فرزانه انقلاب با صراحت تمام، دولت دهم را دولتی با گفتمان انقلابی و اسلامی توصیف کرده و فرمودند افزایش دشمنی ها بدلیل پایداری دولت بر ارزشها و آرمانهای انقلاب است، امیدورام که سخنان راهگشای معظم له در گوش اتهام زنندگان علیه دست اندرکاران دولت و رئیس جمهور طنین انداز شود و با اهتمام ولایت پذیران، نقطه پایانی پروژه عملیات روانی علیه دولت دهم با اسم رمز جریان انحرافی را شاهد باشیم.

عبدالرضا داوری بیان این مطلب افزود: بر اساس پژوهش منتشرشده اینجانب در قالب مقاله " کدام جریان؟ کدام انحراف؟" و با نام مستعار در سال 89 و در روزنامه گسترش صنعت ، مشخص شد که اولین بار سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی در تاریخ 29 فروردین 89 دولت احمدی نژاد را با اتهام جریان انحرافی مواجه کرد.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی افزود: تا امروز که پنجم شهریور 91 است، 859 روز از کلید خوردن پروژه جریان انحرافی علیه دولت دهم، توسط عوامل رسانه ای اکبر هاشمی رفسنجانی سپری شده است.

وی افزود: با احتساب 1097 روز زمان سپری شده از آغاز بکار دولت دهم تا کنون، معلوم می شود که این دولت در 78درصد از دوره فعالیتش، زیر ضربه پروژه عملیات روانی جریان انحرافی کار کرده است.

عبدالرضا داوری افزود: این فشار سنگین و ممتد عملیات روانی که در تاریخ سیاسی ایران بی سابقه است، می تواند هر دولتی را به مرز سقوط برساند اما دولت دهم با شکیبایی کم نظیر احمدی نژاد، در برابر بار سنگین این پروژه عملیات روانی کمر خم نکرد و سر پا ایستاد.

وی در ادامه گفت: عملیات روانی علیه احمدی نژاد در دولتهای نهم و دهم با دو اسم رمز "تقلب" و "انحراف" ساماندهی شد که متاسفانه بخشی از نیروهای انقلاب را تحت تاثیر قرار داد.

عبدالرضا داوری افزود: به یاد داشته باشیم این عملیات روانی سنگین، ممتد و پربسامد در شرایطی علیه دولت دهم پیاده سازی شد که در همین دوره احمدی نژاد درگیر خنثی کردن شدیدترین تحریمهای کمر شکن غربی است و از سوی دیگر در حال اجرای بزرگترین جراحی اقتصادی تاریخ ایران یعنی اجرای تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها بوده است.