پس از سقوط دیکتاتور لیبی با کشف اسنادی جدید، رسانه ها از دیدار محرمانه تونی بلر و قذافی در طرابلس خبر دادند.

روزنامه دیلی تلگراف در خبر امروز خود 18 سپتامبر (27 شهریور) نوشت: «اسنادی که از طریق ایمیل و نامه به دست دیلی تلگراف رسیده نشان می دهد تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلستان، قبل از آزادی بمب گذار لاکربی ملاقات مخفیانه ای با قذافی در طرابلس داشته است.»
این روزنامه افزود: «با توجه به این اسناد، که به تازگی از حکومت قذافی در طرابلس به دست آمده است، سؤالات زیادی در مورد رابطه و نقش تونی بلر با آزادی بمب گذار لاکربی مطرح می گردد.»
دیلی تلگراف در رابطه با دیگر سفرهای تونی بلر به لیبی افزود: «تونی بلر دوبار دیگر به لیبی سفر کرده بود که هر دوبار وی با جت شخصی دیکتاتور به لیبی رفته بود.»