نظام زاده كه مدتي را رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه بوده است با آگاهي كامل از قوانين و تسلط كامل برامور وقف، طي مشاوره هايي كارشناسانه و فني به مديريت دانشگاه آزاد اسلامي يكي از اركان پيگيري وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي است.

 

محمد علي نظام زاده رئيس سابق سازمان اوقاف و امور خيريه نگارنده نامه وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي بوده است.

به گزارش تعامل، نظام زاده كه مدتي را رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه بوده است با آگاهي كامل از قوانين و تسلط كامل بر امور وقف، طي مشاوره هايي كارشناسانه و فني به مديريت دانشگاه آزاد اسلامي يكي از اركان پيگيري وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي است. شنيده هاي خبرنگار تعامل حاكي از آن است كه با توجه به نامه تنظيم شده توسط دانشگاه آزاد و دقت در مسائل وقف و نفوذ برخي از پيگيري كنندگان اين نامه، به نتيجه رسيدن آن محتمل به نظر مي رسد.

سيد مصطفي طباطبائي نژاد عضو كميسيون حقوق مجلس شوراي اسلامي پيرامون وقف اموال دانشگاه آزاد گفت: به لحاظ فقهي نمي‌توان اموال غير شخصي را وقف كرد و تنها اموال شخصي قابليت وقف دارند.

پيش از اين دانشگاه آزاد اسلامي مدعي شده بود اموال اين دانشگاه با تائيد مقام معظم رهبري وقف خواهد شد كه اين خبر از سوي دفتر مقام معظم رهبري تكذيب شد.