سایت دانشگاه ایرانیان، «محمدعلی پورمختار» درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده دانشگاه ایرانیان گفت: قبل از آغاز سال جدید منتظر اعلام نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه پرونده دانشگاه ایرانیان بودیم اما به من گفته شد که این شورا اطلاعات خود را در این زمینه هنوز ارائه نکرده است.

به گزارش میدان ۷۲ ،به نقل از سایت دانشگاه ایرانیان، «محمدعلی پورمختار» درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده دانشگاه ایرانیان گفت: قبل از آغاز سال جدید منتظر اعلام نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه پرونده دانشگاه ایرانیان بودیم اما به من گفته شد که این شورا اطلاعات خود را در این زمینه هنوز ارائه نکرده است.

وی با بیان اینکه در جلسه‌ای که برای بررسی پرونده دانشگاه ایرانیان برگزار شد، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشته است، ادامه داد: نتایج استعلام از دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کمیسیون رسید. نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس با اشاره به اینکه پرونده دانشگاه ایرانیان در دو بعد برداشت ۱۶ میلیارد تومانی از حساب دولت و مکان تاسیس و رشت‌ های تحصیلی آن در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد بررسی قرار گفته است، تصریح کرد: در بخش پرونده ۱۶ میلیارد تومانی، پس از بازگشت مبلغ مذکور چون جرمی اتفاق نیافتاده است، پرونده بسته شده است.

وی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است که دانشگاه ایرانیان می تواند فعالیت خود را آغاز کند.

پورمختار افزود: اینکه دانشگاه ایرانیان می تواند فعالیت خود را آغاز کند، هیچ جای شکی در آن وجود ندارد، زیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی مراحل تاسیس و اساسنامه این دانشگاه را تائید کرده است و با امضای دو وزیر علوم و بهداشت دولت قبل نیز به این دانشگاه مجوز داده شده است. رییس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه وزارتخانه های علوم و بهداشت اعلام کرد‌ه‌اند که در این دانشگاه هیچ گونه سابقه‌ای ندارند، خاطر نشان کرد: این موضوع ثابت نمی‌کند که دو وازرتخانه علوم بهداشت به دانشگاه ایرانیان مجوز داده‌اند و چون مرجع و جایگاه، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، کمیسیون، ملاک را این شورا قرار داده است.