در دو سه سال گذشته وارداتی در بخش بنزین انجام نشده چون از زمانی که تحریم بنزین از سال 88 علیه ایران جدی شروع شدو به طور کل ورود بنزین به ایران قطع شد بحمدالله با همین ظرفیتهای داخل و با کارهایی که متخصصین داخلی نفت انجام دادند مشکلی را برای تامین بنزین نداشتیم. باید وزیر نفت در کمیسیون انرژی توضیح دهد که اینکه گفته اند باید واردات بنزین انجام شود بر اساس چه تحلیلی بوده و هنوز گزارشات در این خصوص به کمیسیون انرژی نیامده است

مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح بحث واردات مجدد بنزین اظهار داشت: دولت می بایست اصلاح قیمت ها را از بعد از ابلاغ بودجه 92 انجام می داد تا پولی که به حساب مردم واریز می شد از بودجه برداشت نشود و این مبلغ را از محل افزیش قیمت های حامل های انرژی تامین نماید و همچنین 5 درصد از این اعتبار نیز برای پخش در نظر گرفته شده است که آن هم اجرا نشد.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان نمود: بازسازی و افزایش ظرفیت پالایشگاه ها باید انجام شود که اعتبار آن از محل 5 درصد افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر گرفته شده بود و اگر این اتفاق رخ ندهد مصرف بی رویه بالا خواهد رفت که در حال حاضر هم مصرف، مصرف پایینی نیست و تولید پا به پای آن نمی تواند حرکت کند.

وی افزود: حال دو اقدام اساسی لازم است یکی مدیریت بر مصرف با اصلاح قیمت ها و کارهای فرهنگی که می شود انجام داد و دوم بحث افزایش تولید داخل است یعنی در عین حالی که ما اصلاح کیفیت بنزین را در پالایشگاه انجام می دهیم افزایش ظرفیت هم انجام شود و پروژه هایی که از قبل شروع شد بودند باید به سرعت تمام شود اگر این دو اقدام انجام نشود یعنی ما از آن طرف افزایش مصرف را داشته باشیم و از طرف دیگر تولید را جدی نگیریم مجبور می شویم وارد کننده باشیم.

میرکاظمی در ادامه تصریح نمود: در دو سه سال گذشته وارداتی در بخش بنزین انجام نشده چون از زمانی که تحریم بنزین از سال 88 علیه ایران جدی شروع شدو به طور کل ورود بنزین به ایران قطع شد بحمدالله با همین ظرفیتهای داخل و با کارهایی که متخصصین داخلی نفت انجام دادند مشکلی را برای تامین بنزین نداشتیم.

رئیس کمیسیون انرژی گفت: باید وزیر نفت در کمیسیون انرژی توضیح دهد که اینکه گفته اند باید واردات بنزین انجام شود بر اساس چه تحلیلی بوده و هنوز گزارشات در این خصوص به کمیسیون انرژی نیامده است.

وی با اشاره به میزان افزایش قیمت حامل های انرژی افزود: 5 درصد به اضافه کسری بودجه که حدود 10 الی 12 هزار میلیارد تومانی که از بودجه به حساب مردم ریخته شده است افزایش قیمت حامل های انرژی را تشکیل می دهد. امروز بودجه هم مشکل و کسری دارد و در قوانین آمده است میزان پولی که از بودجه برای واریز به حساب مردم برداشت می شود بایستی از افزایش حامله ای انرژی بردارند که مشکلی برای بودجه عمرانی کشور به وجود نیاید.