به گزارش رادیو دیروز، رادیو فردا به هدر رفتن بودجه های هنگفت آمریکا برای زمین گیر کردن اقتصاد ایران، از طریق تحریم نفتی اعتراف کرد.

مسؤولان آمریکایی که همیشه در پی برجسته کردن نقاط ضعفِ نظام اقتصادی، سیاسی اجتما عی و ... در ایران هستند و حتی اگر بهانه ای به دست نیاورند، خودشان پرونده سازی می کنند (از قبیل پروژه های دروغین نقض حقوق بشر در ایران) و آن را اهرم فشار بر نظام و مردم قرار می دهند تا به خواسته های نامشروعشان تن داده شود ، این بار ناچار شده اند اعتراف کنند که محاسباتشان برای اعمال فشار از طریق تحریم نفتی، غلط از آب در آمده و هزینه های هنگفت تبلیغاتی و اجرائیشان هدر رفته است.
رادیو فردا طی خبری با عنوانِ "ایران در حال دور شدن از اقتصاد نفتی است" از قول کلاوسن- مدير بخش پژوهش انستیتو واشینگتن در خاور نزدیک - از نقش رو به افول نفت در اقتصاد ایران می گوید که تلاشهای غرب برای اعمال فشار به رژيم ايران از طريق کاستن از درآمدهای نفتی را، کمرنگ می کند. کلاوسن می گوید:

"رهبران ايران از مدت ها پيش درپی گذار آرام به يک اقتصاد غيرنفتی بوده اند و کوشيده اند تا از اتکا به درآمدهای ناشی از نفت بکاهند. اکنون تحريم های غرب، ظاهرا آنان را وادار به اقدامی اساسی در اين راه کرده است."

سپس به پیام حماسی نوروزی رهبر انقلاب اشاره می کند که به خوبی پاشنه آشیل اقتصاد را شناسایی کرده و اتکا به اقتصاد نفتی را نقص نظام دانسته اند و اما در ضمن تأکید کرده اند که می توانیم هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کنیم. وی سپس آماری از گمرک ایران ارایه می کند که نشان می دهد این رهنمود رهبرآگاه ایران در عمل اثبات شده است:

"در سال ۲۰۱۲ ميلادی جمهوری اسلامی حدود ۵۷ ميليارد دلار واردات و ۳۴ ميليلارد دلار صادرات غيرنفتی داشت. به سخن ديگر، صادرات غيرنفتی ايران، ۶۰درصد صورتحساب های واردات را پوشش داده است. ده سال پيش، اين رقم حدود ۲۴ درصد و بيست سال قبل هم حدود ۱۴ درصد بود."

بعد از این اعتراف رادیو فردا ناامیدانه نتیجه گیری کلاوسن را ذکر کرده و با اینکه ناراحتی قلبی اش را نمی تواند از این مسأله پنهان کند به اجبار از قول پژوهشگر آمریکایی اعتراف می کند که:

"در مجموع، گزارش ۱۷۹ صفحه ای سازمان گمرک ايران، با جزييات نشان می دهد که تراز بازرگانی اين کشور به آرامی بهبود می يابد، با اين حال ايران هنوز هم موازنه منفی بزرگی در بازرگانی فرآورده های غيرنفتی دارد. به نظر نمی رسد که دولت ايران از راه تحريم ها زمين گير شود، شايد بشود اميدوار بود که روزی تهران به سياست انزوای خود پايان دهد ولی از سوی ديگر، ‌بی تدبيری محض خواهد بود که اميد برای حل مساله هسته ای جمهوری اسلامی را به چنان آرزويی پيوند زد."

از انتشارِ این خبراز سوی رادیو فردا ظاهرا بتوان نتیجه گرفت:
۱- اعتراف به شکست بزرگ قدرتهای استعمارگر که خیال می کردند با تحریم نفتی ایران، نظام را به زانو در می آورند و رؤیای شیرین دست اندازی به ثروت عظیم نفتی ایران، دوباره مانند زمان حکومت رژیم پهلوی برایشان تعبیر می شود. و در عین سوء استفاده از آن ثروت افسانه ای، ایران را وابسته ی خود قرار خواهند داد تا حتی برای برآوردن کوچکترین نیاز علمی، فناوری و حتی پزشکی محتاجِ دست دراز کردن پیش آنها بوده و حتی جرأت ابراز خواسته یا احقاق حقوق قانونی خود (ازقبیل حق داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای) را نداشته باشیم. اما امروز به تلخی از آشفته شدن خوابشان و از تعبیر شدنِ خواستِ رهبر آگاهمان یاد می کنند که در نتیجه آن، با تمام سختیها مردانه جنگیدیم و تهدید ها را به فرصت تبدیل کردیم.
۲- اعتراف به هدر رفتن سرمایه های سرسام آور تبلیغات ضد ایرانی برای قانع کردن سایر کشورها برای همراهی با آنها و زمین گیر کردن ایران در حوزه اقتصاد
۳- از همه مهمتر هدر رفتن دلارهایی که سازمان سیا خرج تحریریه رادیو فردا کرده تا ساعتها قلمفرسایی کنند و آسمان ریسمان ببافند که: ایران منفعل است، اقتصاد ایران ورشکسته است، راهی جز پذیرفتن شرایط غرب ندارد و نظام اسلامی عن قریب از هم می پاشد و .... اما امروز مفتضحانه مجبور است به گزارش یک آمریکایی استناد کند و علناً اعتراف کند تمام تیترها و اخبار و گزارشها و آمار قبلی اش در باره بدتر شدن اوضاع اقتصادی ایران دروغ بوده است.