به گزارش رادیو دیروز، رادیو فردا به هدر رفتن بودجه های هنگفت آمریکا برای زمین گیر کردن اقتصاد ایران، از طریق تحریم نفتی اعتراف کرد.

{loadposition inside-article}

مسؤولان آمریکایی که همیشه در پی برجسته کردن نقاط ضعفِ نظام اقتصادی، سیاسی اجتما عی و ... در ایران هستند و حتی اگر بهانه ای به دست نیاورند، خودشان پرونده سازی می کنند (از قبیل پروژه های دروغین نقض حقوق بشر در ایران) و آن را اهرم فشار بر نظام و مردم قرار می دهند تا به خواسته های نامشروعشان تن داده شود ، این بار ناچار شده اند اعتراف کنند که محاسباتشان برای اعمال فشار از طریق تحریم نفتی، غلط از آب در آمده و هزینه های هنگفت تبلیغاتی و اجرائیشان هدر رفته است.
رادیو فردا طی خبری با عنوانِ "ایران در حال دور شدن از اقتصاد نفتی است" از قول کلاوسن- مدیر بخش پژوهش انستیتو واشینگتن در خاور نزدیک - از نقش رو به افول نفت در اقتصاد ایران می گوید که تلاشهای غرب برای اعمال فشار به رژیم ایران از طریق کاستن از درآمدهای نفتی را، کمرنگ می کند. کلاوسن می گوید:

"رهبران ایران از مدت ها پیش درپی گذار آرام به یک اقتصاد غیرنفتی بوده اند و کوشیده اند تا از اتکا به درآمدهای ناشی از نفت بکاهند. اکنون تحریم های غرب، ظاهرا آنان را وادار به اقدامی اساسی در این راه کرده است."

سپس به پیام حماسی نوروزی رهبر انقلاب اشاره می کند که به خوبی پاشنه آشیل اقتصاد را شناسایی کرده و اتکا به اقتصاد نفتی را نقص نظام دانسته اند و اما در ضمن تأکید کرده اند که می توانیم هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کنیم. وی سپس آماری از گمرک ایران ارایه می کند که نشان می دهد این رهنمود رهبرآگاه ایران در عمل اثبات شده است:

"در سال ۲۰۱۲ میلادی جمهوری اسلامی حدود ۵۷ میلیارد دلار واردات و ۳۴ میلیلارد دلار صادرات غیرنفتی داشت. به سخن دیگر، صادرات غیرنفتی ایران، ۶۰درصد صورتحساب های واردات را پوشش داده است. ده سال پیش، این رقم حدود ۲۴ درصد و بیست سال قبل هم حدود ۱۴ درصد بود."

بعد از این اعتراف رادیو فردا ناامیدانه نتیجه گیری کلاوسن را ذکر کرده و با اینکه ناراحتی قلبی اش را نمی تواند از این مسأله پنهان کند به اجبار از قول پژوهشگر آمریکایی اعتراف می کند که:

"در مجموع، گزارش ۱۷۹ صفحه ای سازمان گمرک ایران، با جزییات نشان می دهد که تراز بازرگانی این کشور به آرامی بهبود می یابد، با این حال ایران هنوز هم موازنه منفی بزرگی در بازرگانی فرآورده های غیرنفتی دارد. به نظر نمی رسد که دولت ایران از راه تحریم ها زمین گیر شود، شاید بشود امیدوار بود که روزی تهران به سیاست انزوای خود پایان دهد ولی از سوی دیگر، ‌بی تدبیری محض خواهد بود که امید برای حل مساله هسته ای جمهوری اسلامی را به چنان آرزویی پیوند زد."

از انتشارِ این خبراز سوی رادیو فردا ظاهرا بتوان نتیجه گرفت:
۱- اعتراف به شکست بزرگ قدرتهای استعمارگر که خیال می کردند با تحریم نفتی ایران، نظام را به زانو در می آورند و رؤیای شیرین دست اندازی به ثروت عظیم نفتی ایران، دوباره مانند زمان حکومت رژیم پهلوی برایشان تعبیر می شود. و در عین سوء استفاده از آن ثروت افسانه ای، ایران را وابسته ی خود قرار خواهند داد تا حتی برای برآوردن کوچکترین نیاز علمی، فناوری و حتی پزشکی محتاجِ دست دراز کردن پیش آنها بوده و حتی جرأت ابراز خواسته یا احقاق حقوق قانونی خود (ازقبیل حق داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای) را نداشته باشیم. اما امروز به تلخی از آشفته شدن خوابشان و از تعبیر شدنِ خواستِ رهبر آگاهمان یاد می کنند که در نتیجه آن، با تمام سختیها مردانه جنگیدیم و تهدید ها را به فرصت تبدیل کردیم.
۲- اعتراف به هدر رفتن سرمایه های سرسام آور تبلیغات ضد ایرانی برای قانع کردن سایر کشورها برای همراهی با آنها و زمین گیر کردن ایران در حوزه اقتصاد
۳- از همه مهمتر هدر رفتن دلارهایی که سازمان سیا خرج تحریریه رادیو فردا کرده تا ساعتها قلمفرسایی کنند و آسمان ریسمان ببافند که: ایران منفعل است، اقتصاد ایران ورشکسته است، راهی جز پذیرفتن شرایط غرب ندارد و نظام اسلامی عن قریب از هم می پاشد و .... اما امروز مفتضحانه مجبور است به گزارش یک آمریکایی استناد کند و علناً اعتراف کند تمام تیترها و اخبار و گزارشها و آمار قبلی اش در باره بدتر شدن اوضاع اقتصادی ایران دروغ بوده است.