رئيس رژيم صهيونيستي گفت بايد بر آزاد بودن انتخابات تأكيد شود. وي در توضيح منظور خود از آزاد بودن تصريح كرد كه از ميان مذهبي ها يكي انتخاب نشود.

شيمون پرز رئيس رژيم اشغالگر صهيونيستي در مصاحبه با يورونيوز گفت: اكنون با توجه به نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري ايران، زمان آن فرا رسيده كه درخواست رعايت حقوق بشر مطرح شود.

وي اضافه كرد: بايد بر آزاد بودن اين انتخابات كه مذهبيون، يكي را از خودشان به عنوان رئيس جمهوري انتخاب نكنند، تأكيد شود.

پرز در بخشي از اين گفتگو اظهار داشت: برنامه هسته اي ايران فقط خطري بزرگ براي اسرائيل نيست و بر اين باورم كه جامعه بين المللي بايد تمام تلاش خود را براي متوقف كردن برنامه هاي هسته اي ايران بگيرد.

رئيس رژيم كودك كش صهيونيست در اين مصاحبه مدعي نقض حقوق بشر در ايران شد و تأكيد كرد كه اين موضوع، مهمتر از مسئله هسته اي اين كشور است.

پرز اظهار داشت: تصور مي كنم آنچه كه درباره ايران فراموش شده است، موضوع حقوق بشر در ايران است.
آنچه بيش از پيش اكنون در ايران مطرح هست نقض حقوق بشر است.

پرز بدون اشاره به فشار رژيم اسرائيل به غرب براي اعمال و تشديد تحريم ها گفت: مردم ايران در رنج هستند، آنها به اندازه كافي غذا براي خوردن ندارند، نمي توانند بيماران خود و از جمله بيماران سرطاني را درمان كنند و تمام اين مشكلات فقط به اين علت است كه يك گروه كوچك از سران مذهبي، جاه طلب شده اند و مي خواهند يك امپراتوري مذهبي به راه بيندازند.

نوع سفسطه شيمون پرز بي شباهت بر مغالطه معاويه و عمرو عاص در جنگ صفين نيست كه پس از به شهادت رساندن عمار ياسر- و شنيدن اين حديث پيامبر(ص) كه عمار! تو را گروه ستمكار به شهادت مي رسانند- مدعي شدند متهم ماجرا علي بن ابيطالب(ع) است چون او بود كه عمار را همراه خود آورد!

پرز درباره تحولات جاري در سوريه هم گفت: از نظر اسرائيل، بشار اسد كه تحصيلات دانشگاهي خود را در انگليس انجام داده، مردي منطقي است اما حيرت آور است زماني كه مي بينم اين مرد براي ساخت يك راكتور هسته اي تلاش مي كند[!؟] فكر مي كنم اكنون همه به اين نتيجه رسيده اند گزينه هسته اي بايد متوقف شود.

پرز گفت: تصور كنيد روزي اسد به بمب اتمي دست يابد. واقعاً چه اتفاقي خواهد افتاد؟