حسین طلا، روشن شدن آرایش انتخاباتی سال 92 را منوط به آمدن و نیامدن هاشمی رفسنجانی دانست و پیش‌بینی کرد انتخابات در مرحله اول چندقطبی و در مرحله دوم دوقطبی باشد. این عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: قراین و شواهد حاکی از آن است که رفسنجانی قصد حضور در عرصه انتخابات دارد.

طلا در توضیح بیشتر تصریح کرد: شاید بتوان توضیح این مطلب را در صحبت عباس عبدی جست‌وجو کرد؛ او گفت که آقای هاشمی با فرستادن دو فرزندش به دادگاه، وثیقه‌اش را از نظام پس گرفت. سوال این است که چه ضرورتی داشت آقای هاشمی وثیقه‌اش را از نظام پس بگیرد؟ چه کسی حاضر است فرزندانش را به دادگاه و زندان بفرستد و این کار با چه هدفی انجام شده است؟ طلا خاطرنشان کرد: آقای هاشمی در دیدار برخی از اصحاب رسانه گفته که در صورت احساس ضرورت، وارد عرصه می‌شود.