رانت خواری و اقدامات قابل تأمل نماینده یکی از شهرهای جنوبی کشور برای استفاده از تسهیلات منطقه ویژه اقتصادی و تردد خود و برخی از اطرافیانش موجب اعتراض مسئولان منطقه شده است.

به گزارش رجانیوز، یک مقام آگاه در این زمینه اظهار داشت: این نماینده دوم‌خردادی، مسئولان یکی از مناطق منطقه ویژه اقتصادی را مجبور کرده است تا همواره هزینه بلیت رفت و آمدش را به منطقه بپردازند. وی همچنین با استفاده از رانت نمایندگی خود به مسئولان منطقه فشار وارد می‌آورد تا آشنایان و برخی اقوامش را در منطقه استخدام کنند.

همچنین این نماینده، مسئولان منطقه را مجبور کرده است تا برای اطرافیانش که به منطقه تردد دارند نیز بلیت تهیه کنند.

به گفته این مقام آگاه، وی قرار است در انتخابات آتی ریاست جمهوری، ستاد تبلیغاتی خاتمی را در حوزه انتخابیه خود راه‌اندازی و اداره کند.

با تشدید اقدامات و ترددهای وی از تهران به این شهر جنوبی، مسئولان منطقه ویژه اقتصادی، در برابر خواسته‌های او مقاومت کرده‌اند و وی در واکنش به این اقدام، در مصاحبه با نشریات محلی به تخریب مسئولان و دستاوردها و عملکرد منطقه ویژه اقتصادی پرداخته است.

به نظر می رسد هیئت رییسه مجلس باید پیگیر اقدامات اینچنینی برخی نمایندگان و سوءاستفاده احتمالی آنان از جایگاه نمایندگی و فشار برخی از آنان به دستگاه‌های اجرایی برای عملی شدن خواسته‌هایشان باشد.