در دوران سازندگی و اصلاحات، متأسفانه شاهد این بودیم که بعضی از افراد به مدت بسیار زیادی وزیر بودند و از یک وزارتخانه به وزارتخانه‌ای که هیچ تخصصی در آن نداشتند می‌رفتند که این مسأله از دولت نهم به بعد از بین رفت.

وزیر ارتباطات دولت نهم با تأکید بر لزوم ورود جوانان به عرصه مدیریت، گفت: از زمان شکل گیری دولت نهم، حلقه‌های مدیریتی‌ که ظالمانه بر اساس یک رانت 16 ساله ایجاد شده بود، شکسته شد.
محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت اول احمدی‌نژاد که اکنون ردای نمایندگی مردم تهران را در مجلس بر تن دارد، در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های برجسته‌ دولت نهم این بود که حلقه‌های مدیریتی‌ که ظالمانه بر اساس یک رانت 16 ساله ایجاد شده بود، شکست.
وی افزود: در دوران سازندگی و اصلاحات، متأسفانه شاهد این بودیم که بعضی از افراد به مدت بسیار زیادی وزیر بودند و از یک وزارتخانه به وزارتخانه‌ای که هیچ تخصصی در آن نداشتند می‌رفتند که این مسأله از دولت نهم به بعد از بین رفت.
سلیمانی با بیان اینکه از نظر علمی و تخصصی نیز تراز این دولت خیلی بالاتر از دوره‌های قبلی بود، گفت: به‌طور مثال در دولت نهم، تعداد اساتید تمام دانشگاه‌ها بسیار زیاد بود که در دوره‌های قبلی اینگونه نبود.
وزیر ارتباطات احمدی‌نژاد در دولت نهم اظهار داشت: از جمله کارهایی که از دولت نهم اتفاق افتاد، این بود که در سطح مدیران کل کشور راه برای نسل سوم و چهارم برای حضور در صحنه مدیریت کشور باز شد.
وی افزود: این در صورتی بود که در تفکر سازندگی و اصلاح‌طلبی استفاده از مدیران نسل اول مدنظر بود و اگر در شرایط کنونی نیز این تفکر وجود داشته باشد، این مسأله نوعی بازگشت به عقب است.
سلیمانی با بیان اینکه باید به نسل جوان میدان داده شود تا در عرصه مدیریتی خود را نشان بدهند، خاطرنشان کرد: در دولت‌های نهم و دهم این فضا در سطح استاندار، فرماندار، رئیس دانشگاه، مدیر کل، معاون وزیر فراهم شد که باید این مسیر در جهت انتقال تجارب و تفکرات انقلابی به نسل جوان، در دولت بعدی نیز تداوم داشته باشد.
نماینده تهران در مجلس گفت: به‌نظر می‌رسد که جریانات مختلف تمام سعی خود را در جهت رسیدن به قدرت انجام می‌دهند و دنبال سهم‌خواهی هستند و به‌طور مثال تمام افرادی که در سایت‌ها به عنوان وزیر درباره آنها گمانه‌زنی می‌شود، وزرای دوران سازندگی و اصلاحات هستند که اگر این اتفاق افتد، به‌ هیچ وجه مطلوب نیست.
سلیمانی خاطرنشان کرد: شما مشاهده می‌کنید که وزرای علوم دوره اصلاحات چه بلایی سر دانشگاه‌ها آوردند و علم و پیشرفت و ترقی و نشاط علمی را کنار گذاشتند و به‌دنبال تنش و توسعه سیاسی و امور صنفی سطح پایین افتادند و در حوزه فرهنگ و ارشاد نیز مشاهده کردید چه بلایی سر فرهنگ کشور آوردند و اگر همان تفکر دوباره حاکم شود، یک ارتجاع و عقب‌گرد است.
وی در پایان با بیان اینکه افرادی که عملکرد نامطلوب، غیر قابل قبول و غیر انقلابی داشتند نباید دوباره وارد قدرت شوند، متذکر شد: همه این دغدغه را دارند که اینها دوباره فرصت مدیریت را بیابند.