ديپلمات هاي وين مدعي شدند كه فعاليت هاي هسته اي ايران در سايت فردو گسترش يافته و عليرغم تهديدات، دو آبشار جديد در فردو نصب شده است.

خبرگزاري رويترز از وين به نقل از منابع ديپلماتيك ادعا كرد كه ايران فعاليت غني سازي اورانيوم در فردو را گسترش داده است.

ايران ماه گذشته آغاز غني سازي اورانيوم با غناي 20 درصد را در فردو آغاز كرده است. ديپلمات ها در آن زمان گفتند كه ايران دو آبشار 174 سانتريفيوژي را در اين سايت فعال كرده و سانتريفيوژهاي بيشتري در حال نصب است.

يك ديپلمات مستقر در وين نيز گفت كه دو آبشار ديگر كه مانند سري قبل براي كارآمدي بيشتر به يكديگر متصل اند، اكنون براي غني سازي مستقر شده اند.

وي گفت: سري دوم آبشار در حال عمليات است. برداشت من اين است آنها هر دو فعال هستند و مشكلي ندارند.
ديپلمات ديگري كه نزد آژانس بين المللي انرژي اتمي معتبر است نيز بدون ارايه جزييات به گسترش فعاليت ها در فردو اشاره كرد.

رويترز افزود: مقامات ايران و آژانس براي اظهار نظر فوري در دسترس نبودند.