اسفندیار رحیم مشایی با بیان این‌که بهار به ما درس آفریدن می‌دهد و در بهار ما شاهد رویش هستیم ، تصریح کرد:در جهان آنچه اصل است رویش است؛ اگرچه ریزشی وجود دارد، رویش مجدد به ریزش پیش از خود نیاز دارد.

رییس دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها طی سخنانی در مراسم کاشت نهال صلح و دوستی و افتتاح بوستان غیرمتعهدها با حضور رییس‌جمهور درخت را حلقه اتصال زمین و آسمان عنوان کرد و گفت: در جمع شما عزیزان به صورت نمادین صلح و دوستی، برادری و برابری جهانی ملت‌ها را در سرزمین ایران مهد تمدن و زندگی باشکوه انسانی با هم پاس می‌داریم، چرا که پاس‌داشت ارزش‌ها، خوبی‌ها، لطف و صفا باید همگانی باشد.

به گزارش ایسنا وی ادامه داد: بشریت اگرچه به ناچار حیات را در زمین با پراکندگی آغاز کرده است، اما این به پراکندگی و تفرق، اصالت نمی‌دهد، زیرا روند حیات و حرکت انسانی نشان می‌دهد که پراکندگی موقتی است.

رییس دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها خاطرنشان کرد: ما بنی آدم از ابتدا به سمتی و جهتی در حرکت هستیم، انسان‌ها به سمت هم در حرکت هستند. آنچه اصلالت دارد، اتحاد و یکی بودن است. در این مسیر شکوهمند و بزرگ انسان‌ها گردهم می‌آیند و آینده را باید همایش انسان‌ها نامید؛ با هم بودنی برای هم بودن.

مشایی ادامه داد: جهان امروز بیش از گذشته این فرآیند را درک کرده و قضاوتی روشن‌تر نسبت به فردای بشریت دارد. هم نیازها را به خوبی می‌شناسد و هم خریدار ناز فردای انسان‌ها است، امروز به خوبی می‌دانیم آنچه به نام تضمین همه خوبی‌ها و زیبایی‌ها بتوان یاد کرد، در گرو با هم برای هم است.

وی ادامه داد: درخت می‌کاریم و به استقبال بهار می‌رویم. بهاری که مهمترین پیام‌اش تجدید فرصت آفرینش، بروز و ظهور مجدد توانمندی‌ها، حیات و زیبایی‌ها است، اما بهار طبیعت اگر چرخشی و نوبه‌ای است و اگر در فرایند آن پاییزی را شاهد هستیم، ‌پاییز برای درک بهتر انسان‌ها از نظام آفرینش طبیعی است.

رییس دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها با بیان این‌که پاییز و زمستان خود اصالتی ندارد، گفت: آنها از آن جهت معنا می‌یابد که وجود بهار در پیش است. پاییز را فصل چیدن گل معرفی می‌کنند. زمستان صحنه‌ای است که در غیبت بهار اتفاق می‌افتد تا قدرشناس بهار باشیم.

وی با بیان این‌که ما مامور به آفریدن و آفرینش هستیم، افزود: ما خدایی هستیم و باید چون خدا خلق کنیم. بهار به ما درس آفریدن می‌دهد. در بهار ما شاهد رویش هستیم. در جهان آنچه اصل است رویش است؛ اگرچه ریزشی وجود دارد. رویش مجدد به ریزش پیش از خود نیاز دارد.

مشایی بهار انسانی را مهم‌تر، بزرگتر و زیباتر عنوان کرد و گفت: دربهار انسانی پاییز و زمستان موضوعیت ندارد. بهار انسانی دائمی و همیشگی است. چون همیشه فرصت آفریدن است، بهار انسانی،‌ بهار همیشگی است. آنان که در مرتبه انسانی گوی سبقت را می‌رباید از ظرفیت‌های مهم‌تری در خلق برخوردارند. انبیاء، اولیاء و پییشگامان اندیشه‌های توحیدی انسانی‌هایی هستند با ظرفیت‌های بیشتر برای خلق.
رییس دبیرخانه جنبش‌غیرمتعهدها تصریح کرد: در اندیشه‌های دینی، اسلامی شیعی وقتی سخن از امام زمان(عج) می‌گوییم با تعابیر مختلف از آن یاد می‌شود. زیباترین تعبیری که از آن انسان شریف یاد شده است، بهار انسان‌ها است و ما می‌گوییم سلام بر تو ای بهار انسان‌ها، سلام بر تو ای خرمی زمان‌ها.

مشایی ادامه داد: همه مطالبات الهی ادیان در سراسر تاریخ،‌ نگاه‌شان به بهار و فرصت‌هایی برای خلق نیکی‌ها و خوبی‌ها است، زیرا بدی‌ها،‌ زشتی‌ها، خصومت، دشمنی و تباهی موجودیت واقعی ندارند و آنها در صورت نبود زیبایی می‌توانند به نظر برسند.

وی گفت: همه انسان‌های شریف در تاریخ کوشیده‌اند که نیکی‌ها و خوبی‌ها را استقرار دهند. رفع بدی‌ها،‌ کینه‌ها و دشمنی‌ها یک راه بیشتر ندارد. ما برای ریشه‌کن کردن ظلم و فساد و بدی یک راه بیشتر نداریم و آن این است که تخم نیکی، زیبایی، صلح و صفا بکاریم، زیرا با وجود اینها جایی برای بروز و ظهور بدی‌ها نخواهد بود.

وی اظهار کرد: کاشت درخت یک اقدام نمادین است که ما نشان می‌دهیم بهاری هستیم و به استقبال بهار می‌رویم و زندگی شیرین ، پرلذت و آرامش را برای همه بشریت در سراسر یک جهان جستجو می‌کنیم، از این رو است که ما آشکارا و با افتخار از بهار استقبال می‌کنیم. زندگی و حیات را برای انسان‌های بهاری از خدا می‌طلبیم. زنده باد بهار.