سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اسامی افرادی که گفته می‌شود کارت هدیه دریافت کرده‌اند، گفت: با توجه به اینکه مستند نیست نمی‌توان به آن استناد کرد.

مصطفی افضلی‌فرد در این باره توضیح داد با توجه به گزارش تحقیق و تفحص و آنچه که در قالب اسامی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شده است باید گفت که این اسامی مستند نیست زیرا امضاء ندارد و مخدوش است در واقع چیزی شبیه شب‌نامه‌هاست و نمی‌توان به آن استناد کرد.

وی با بیان اینکه چیزی را ارائه کرده‌اند که مستند نیست گفت: به این دلیل می‌گوییم مستند نیست که صحبت‌های آنها مسموع نیست.

افضلی‌فرد درباره اینکه چگونه کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع رسیدگی می‌کند، گفت: این مسأله در قوه قضائیه در حال رسیدگی است، بنابراین کمیسیون هم از این موضوع مستغنی است زیرا در صورت ورود همان کاری را انجام می‌دهیم که هیأت تحقیق و تفحص انجام داده است که در این صورت گزارش به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و در صورت تصویب گزارش نهایی مجددا گزارش به مجلس ارائه می‌شود.