افزایش ذخایر بین المللی در سال 84 به میزان 14 میلیارد و 574 میلیون دلار و در سال 85 و86 به ترتیب معادل 11 میلیارد و 384 میلیون دلار و 15 میلیارد و 53 میلیون دلار بوده است

افزایش ذخایر ارزی بین‌المللی طی سه سال و 9 ماهه دولت نهم 56 میلیارد و 758 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با افزایش 20 میلیارد و 655 میلیون دلاری ذخایر ارزی در دولت هشتم (اصلاحات) رشد 36 میلیارد دلاری را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت به نقل از فارس، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش اعلام کرد: در دولت نهم تغییر در ذخایر بین المللی شامل حساب ذخیره ارزی و ذخایر ارزی بانک مرکزی به میزان 56 میلیارد و 758 میلیون دلار بوده است.

این گزارش می افزاید، افزایش ذخایر بین المللی در سال 84 به میزان 14 میلیارد و 574 میلیون دلار و در سال 85 و86 به ترتیب معادل 11 میلیارد و 384 میلیون دلار و 15 میلیارد و 53 میلیون دلار بوده است.

بنابراین گزارش، در نه ماهه سال 87 تغییر در ذخایر بین المللی به میزان 15 میلیاردو 747 میلیون دلار اعلام شده است.

این درحالی است که تغییر در ذخایر بین المللی در سال 80 به میزان 4 میلیارد و 760 میلیون دلار و در سال 81 به میزان 4 میلیارد و 667 میلیون دلار بوده است.

به گزارش فارس، میزان افزایش در ذخایر بین المللی در سال 82 و 83 به ترتیب به میزان 3 میلیارد و 710 میلیون دلار و 7 میلیارد و 518 میلیون دلار بوده است.