هزینه های جاری دولت در سال 86 نیز کنترل شد و به 42 هزار و 133 میلیارد تومان رسید* رکورد افزایش هزینه های جاری طی 12 سال مورد بررسی در سال 82 رقم خورد به گونه ای که هزینه جاری 14 هزار و 800 میلیارد تومانی دولت در سال 81 به یکباره با 99.3 درصد افزایش به 29 هزار و 554 میلیارد تومان در سال 82 رسیده است

براساس مستندات بانك مركزي دولت نهم توانسته است رشد 800درصدي هزينه هاي جاري دولت اصلاحات را  به صفر برساند. 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از فارس ،دولت اصلاحات در هشت سال در حالی هزینه های جاری خود را از 4400 میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان افزایش داد و دستگاه دولتی را به پول نفت وابسته کرد که دولت نهم هزینه‌های جاری را از 59 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 42 هزار میلیارد تومان در سال 86 کاهش داده است.

 

 بنابراین گزارش، رکورد افزایش هزینه های جاری طی 12 سال مورد بررسی در سال 82 رقم خورد به گونه ای که هزینه جاری 14 هزار و 800 میلیارد تومانی دولت در سال 81 به یکباره با 99.3 درصد افزایش به 29 هزار و 554 میلیارد تومان در سال 82 رسیده است

 

 براساس اين گزارش، رشد هزینه های جاری یکی از شاخص های مهم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد دولت ها در حجیم تر شدن است و در این خصوص دولت اصلاحات طی سال های 76 تا 83 یکی از بدترین عملکردها را بین دولت ها داشته است و دولتی که در سال 76 توانسه بود تنها با 4400 میلیارد تومان دستگاه حجیم خود را بگرداند، در سال 83 با 40 هزار میلیارد تومان اداره شد و به این ترتیب دولت دوم خرداد دستگاه دولتی را به شدت به هزینه های جاری وابسته کرد.

بر اساس مستندات بانک مرکزی که توسط مقامات این بانک در دولت گذشته منتشر شده، هزینه های جاری دولت گذشته به طور متوسط هر سال دچار افزایش 100 درصدی شده است و از 4400 میلیارد تومان در سال 76 به 39 هزار و 470 میلیارد تومان در سال 83 افزایش یافته است.

بنابراین گزارش، رکورد افزایش هزینه های جاری طی 12 سال مورد بررسی در سال 82 رقم خورد به گونه ای که هزینه جاری 14 هزار و 800 میلیارد تومانی دولت در سال 81 به یکباره با 99.3 درصد افزایش به 29 هزار و 554 میلیارد تومان در سال 82 رسیده است.

این در حالی است که دولت نهم علیرغم اینکه دستگاه دولتی به واسطه عملکرد چندین ساله دولت های گذشته به هزینه های جاری وابسته شده بود و در سال 84 رقم 59 هزار و 775 میلیارد تومان برای هزینه های جاری ثبت شد، توانست با مدیریت صحیح، هزینه های افسار گسیخته دستگاه دولتی را کنترل کند و در سال 85 که در واقع اولین سال مدیریت کامل این دولت به واسطه تهیه اولین بودجه دولتی بود، هزینه های جاری را به 41 هزار و 578 میلیارد تومان در این سال کاهش دهد که تقریبا " معادل هزینه های جاری سال 83 است.

براساس مستندات بانک مرکزی، هزینه های جاری دولت در سال 86 نیز کنترل شد و تنها با 1.3 درصد افزایش به 42 هزار و 133 میلیارد تومان رسید.

  

اگر هزینه های جاری دولت در سه ماهه آخر سال 87 رقم 18 هزار میلیارد تومان هم برآورد شود، هزینه های جاری دولت در این سال به رقم 59 هزار میلیارد تومان سال 84 می رسد و بنابراین رشد هزینه های جاری دولت در انتهای سال 87 در مقایسه با آغاز به کار دولت نهم یعنی سال 87 صفر می شود

 

نکته اساسی اینکه، در سال های 85 و 86 درآمد نفتی دولت نهم به شکل قابل توجهی افزایش یافت و دولت اگر می خواست روند رشد هزینه های جاری خود را مطابق دولت گذشته ادامه می داد، هزینه های جاری دولت از سالانه 100 هزار میلیارد تومان نیز فراتر می رفت؛ ولی با سیاست های کنترلی دولت و تاکید رئیس جمهوری بر صرفه جویی در هزینه های جاری این امر محقق نشد.

بر اساس این گزارش، در قانون بودجه سال 87 کل کشور نیز مجلس 62 هزار و 116 هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری دولت مصوب کرد که طی 9 ماهه سال 87 حدود 41 هزار میلیارد تومان از این مبلغ مصوب هزینه شد و پیش بینی می شود تا پایان سال 87 مجموع هزینه های جاری دولت به حداکثر 57 هزار میلیارد تومان برسد که با این حساب از رقم مصوب مجلس و همچنین میزان هزینه های جاری سال 84 کمتر است.

این در حالی است که اگر هزینه های جاری دولت در سه ماهه آخر سال 87 رقم 18 هزار میلیارد تومان هم برآورد شود، هزینه های جاری دولت در این سال به رقم 59 هزار میلیارد تومان سال 84 می رسد و بنابراین رشد هزینه های جاری دولت در انتهای سال 87 در مقایسه با آغاز به کار دولت نهم یعنی سال 87 صفر می شود.