هاشمی رفسنجانی با تمجید از عملکرد خود، آن را مصداق اعتدال و میانه روی و در ادامه خط امام راحل توصیف کرد و تلویحا کسانی که با وی مخالفند را "یك گروه بي هنر"، "عقب افتاده" و "بي ترمز" دانست!!!

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از جهان، بخش از سخنان هاشمی در گفتگو با ويژه نامه روزنامه دولتی ايران بدين شرح است:
- (سوال:خيلي از كساني كه نظرات امام درباره ميانه روي و تندروي را بازخواني و يا تفسير ميكنند به اين نقطه ميرسند كه مشي امام(ره) برخورد با مخالفان بود و آن را نوعي اقدام انقلابي ميدانستند) خلاف ميگويند. هر انساني ميتواند هر ادعايي بكند. امام در كجا چنين بودند؟ چه كسي مي-تواند مصداقي از اين حرفها و ادعاها بياورد؟ محور امام شرع و قانون اساسي بود. رفتار خلاف قانون را قبول نداشتند. مقاومت در برابر ظلم و تجاوز از مقوله تندروي نيست. من هم ملاك اعتدال را از قرآن و قانون اساسی ياد گرفته ام.
-با اينكه امام (ره) گفته بودند «ما تا آخر مي مانيم»، «بيست سال هم طول بكشد، مي مانيم»،«تا آخرين نفس» و«تا آخرين قطرة خون مي¬جنگيم»، ولي وقتي ديدند جنگ ديگر به صلاح كشور نيست، خيلي آسان مسأله را حل كردند. خوب هم حل كردند.يعني به گونه اي حل كردند كه هر كس بيانيه ايشان را شنيد، قانع شد. در مسأله اي كه حالت افراط مي توانست براي كشور مشكل ايجاد كند، وارد شدند و به آساني حل كردند.
- من كسي را نديدم كه از اعتدال بدش بيايد، همه مي گويند كه ما معتدل هستيم. حتّي وقتي كه خودشان هم هستند، نمي توانند بگويند مخالف اعتداليم. چون كساني كه كنار ما بودند، اهل قرآن هستند. در كتاب فرهنگ قرآن وقتي به كلمة اعتدال رسيدم، ۴۰ مورد را درآوردم كه قرآن اعتدال مي خواهد.
- يك گروه افراطي هرگز نمي تواند سرمشق باشد. يك گروه بي هنر و عقب افتاده سرمشق نمي شود. مشي عاقلانه و با تدبير سرمشق مي شود. من فكر مي كنم كساني كه با دين و قرآن آشنا هستند، اين حرف ها را نمي زنند. بچه هاي احساسي، با احساسات خود اين كارها را مي كنند.
- حركت هاي انقلاب احتياج به ترمز داشت كه امام اين ترمز را زدند. آن بيانيه هشت ماده اي را ببينيد. وقتي كه ديدند نيروهاي امنيتي و انقلابي غير امنيتي و قضايي دارند با مردم تند برخورد مي كنند، آن مطالب را گفتند. به بيانيه هشت ماده اي ايشان نگاه كنيد و ببينيد چه مطالب مهمي در آن هست! ترمز مي كردند تا حركت انقلاب به مسير اعتدال برگردد.
-(حضرت عالي براي حال حاضر جامعه ايران چه نسخه اي پيشنهاد مي دهيد كه واقعاً ميانه روي نهادينه شود؟) بهترين نسخه عقلانيت است. يعني نيروهايي كه با سواد هستند، عقلانيت دارند و مرجع تشخيص هستند، كارشناسي كنند.
-همين الان كاري كه آقاي دكتر روحاني و همكارانش دارند مي كنند، حقيقتاً مصداق اعتدال است. در طول سالها تبليغات فراواني كرديم كه خيلي ها از اسم آمريكا متنفّر هستند. در مثل مناقشه نيست و گويا اسم آمريكا و ايران مثل جن و بسم الله بود. ولي وقتي نياز شد، رفتند مذاكره كردند. البته اين اعتدال قبلاً يك مقدار شكل گرفته بود. چون اواخر زمان دولت گذشته يكي، دو مذاكره در عمان انجام شد، كه بي نتيجه بود. منتها اينها جدي تر و علني وارد شدند و كار خوبي كردند.
خيلي خوب و عقلاني رفتار كردند. انصافاً شجاعانه وارد شدند و تا به حال هم خوب پيش رفتند. هيچ امتياز غيرقابل قبولي ندادند وضع ما را با اين كار آرام كردند. به نظرم اين يكي از مصاديقي است كه بايد بگوييم با عقلانيت دنبال كار را گرفتند.