به نظر می رسد سران فتنه همچنان در توهم بسر می برند و با اجرای خطوط استکبار در داخل کشور بدنبال نا آرام کردن نظام واغتشاش آفرینی می باشد.

فتنه گران درتلاش برای شکستن محاصره رژیم صهیونیستی از تبعات انقلاب اسلامی در مصر و سایر کشورهای آن منطقه اخیرا به سراغ برخی از بریدگان از این فتنه رفته و آنان را برای حضور در راهپیمایی غیر قانونی و مورد حمایت آمریکا ترغیب کرده اند.
اخیرا برخی از افرادی که در جریان فتنه سال گذشته فریب دروغگویی ها ، نیرنگ ها و سیاه نمایی های سران فتنه را خورده ودر واقعه تاریخی 9 دی به مردم پیوسته اند،در گفتگوهای خود گفته اند که چند روزی است که با تماس مستقیم یا پیام کوتاه از آنان خواسته شده به قیام بزرگ مردم مصر کمک کرده وبا حضور فیزیکی خود در خیابان ها ، حمایت مردم ایران را از آنها اعلام نمایند.
همین افراد در ادامه اضافه کرده اند ، در تماسهای حضوری با کسانی که در گذشته به عنوان شبکه ارتباطی فتنه فعالیت می کردند وهرکدام پانزده تا بیست نفری را پوشش می دادند ، خواستار توضیح بیشتر شده اند که سرپل ها به آنان گفته اند ما باید مجددا در خیابان ها حضوری فعال داشته باشیم ، مسئله حمایت از مصر ظاهر کار و برای جمع کردن هواداران وحتی رای دهندگان می باشد ، وی همچنین گفته است ، برنامه اینست که افکار عمومی دنیا را روی سر حکومت خراب کنیم و کار نیمه تمام سال گذشته را به پایان برسانیم !
گفتنی است بنظر می رسد سران فتنه همچنان در توهم بسر می برند و با اجرای خطوط استکبار در داخل کشور بدنبال نا آرام کردن نظام واغتشاش آفرینی می باشد.