مصطفی ایزدی از چهره های معروف ِ حامی آیت‌الله منتظری در دودهه گذشته و صاحب انتیاز نشریه محلی «آوا» در اصفهان در دهه هفتاد است؛ نشریه ای که پس از حصر منتظری همچنان به حمایت از او و تبلیغات علیه نظام ادامه می‌داد و نهایتا در بهار79 توقیف شد. ایزدی همچنین عاشورای سال 88 دستگیر و یک ماه را در بازداشت به سر می‌برد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ روزنامه «آرمان» که به خاطر حمایتهای با ربط و بی ربطش از خانواده هاشمی، در بین اهل رسانه به ارگان خانوادگی هاشمی‌ها شهرت دارد؛ در اقدامی جدید برای تایید هاشمی دست به دامن به یک چهره حامی منتظری شد.
مصطفی ایزدی از چهره های معروف ِ حامی آیت‌الله منتظری در دودهه گذشته و صاحب انتیاز نشریه محلی «آوا» در اصفهان در دهه هفتاد است؛ نشریه ای که پس از حصر منتظری همچنان به حمایت از او و تبلیغات علیه نظام ادامه می‌داد و نهایتا در بهار79 توقیف شد. ایزدی همچنین عاشورای سال 88 دستگیر و یک ماه را در بازداشت به سر می‌برد.
 این سوابق منفی ایزدی دلیل نمی‌شود روزنامه حامی هاشمی برای تایید هاشمی سراغ او نرود. ایزدی در گفتگو با این روزنامه با استناد به رای نیاوردن آیات مصباح و یزدی و بدون در نظر گرفتن ورود چهره‌های انقلابی جدید از سایر استانها به خبرگان می‌گوید: «اگر آقای‌هاشمی‌ برای ریاست مجلس خبرگان جدید کاندیدا شوند با توجه به اینکه ترکیب معتدل‌تری در این مجلس نیز مستقر شده و برخی چهره‌های تندرو و شناخته شده در این مجلس حضور ندارند احتمال اینکه رای بیاورند بسیار بالاست. شخصیت و وزانت آقای‌ هاشمی‌ در مجلس خبرگان ایشان را به وزنه قابل توجه و مهمی‌در این مجلس تبدیل کرده است.» او در ادامه با اتکاء به همان فرض اولیه غلط خود احتمال ریاست آیت‌الله جنتی را بعید دانسته و ادامه می‌دهد: «به دلیل ترکیب مجلس خبرگان و اینکه این مجلس اعتدالی‌تر از گذشته شده است به نظر بعید می‌رسد به این جمع‌بندی برسند که آقای جنتی را به عنوان رقیب آقای ‌هاشمی ‌به میدان بفرستند. به گمان من برخی آقایان چون موحدی کرمانی یا‌ هاشمی‌شاهرودی - البته در صورتی که بپذیرند بر سر ریاست با آقای‌هاشمی ‌رقابت کنند- را به عنوان رقیب ایشان معرفی می‌کنند.»
 بی شک گردانندگان و دست اندرکاران روزنامه آرمان ایردی را خوب میشناسند و نیز می دانند چهره هایی جون ایزدی در دوگانه امام-منتظری جانب منتظری را می گیرند و نسبت های ناروایی به امام و مرحوم حاج احمدخمینی می دهند. روی آوردن روزنامه حامی هاشمی به چهره های اینچنینی برای تایید هاشمی بیش از پیش علت هشدارهای رهبرمعظم انقلاب درباره «تحریف خط امام» و معرفی امام به عنوان «یک چهره محترم تاریخی» از سوی خط تحریف را نمایان می‌کند.(+)