یادداشت زیر مورخ 24 اکتبر (2 آبان) در روزنامه "القدس العربی" منتشر شد:

«معرکه جانشینی در عربستان»
با درگذشت "سلطان بن عبدالعزیز" ولیعهد سعودی، هیأت موسوم به "بیعت" برای نخستین بار با چالشی جدید برای انتخاب ولیعهد جدید روبرو شده است. سلطان بن عبدالعزیز در زمانی فوت کرده که رژیم های استبدادی عربی یکی پس از دیگری درحال سرنگونی هستند.

در همین حین شاهزاده "نایف بن عبدالعزیز" (78 ساله) برادر ناتنی "ملک عبدالله" -پادشاه عربستان- از شانس بیشتری برای جانشینی برخوردار است. نایف در سال 2009 بعنوان معاون دوم نخست وزیر تعیین شد.
"شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز" امیر ریاض نیز به پست ولیعهدی چشم دوخته است. با این حال درصورت نرسیدن به این پست به دنبال وزارت دفاع خواهد بود که تا پیش از این در دست سلطان بود. اگرچه "خالد بن سلطان" -فرزند ولیعهد سابق- که تا پیش از این معاون وزیر دفاع -پدرش- بود، شانس بیشتری برای تصدی این پست دارد.
از زمان بیماری سلطان بن عبدالعزیز، رقابت شاهزادگان سعودی برای تصدی پست ولیعهدی بالا گرفته است، به گونه ای که جناح های مختلف داخل خاندان حاکم، تلاش های خود را برای تصدی پست های بالاتر آغاز کرده اند.
هیأت "بیعت" متشکل از 34 شاهزاده است که هرکدام از آن ها نماینده یکی از خانواده های پسران "عبدالعزیز" هستند و هرکدام از آن ها می توانند رأی خود را برای انتخاب ولیعهد به صندوق بیندازند. به این نحو که پس از نامزد شدن یک نفر از سوی ملک عبدالله بعنوان ولیعهد جدید، بقیه شاهزادگان به او رأی می دهند ولی این هیأت اختیار دارد که به نامزد خودش رأی بدهد.
پس از تعیین شاهزاده "متعب بن عبدالله" بعنوان فرمانده گارد ملی به جانشینی پدرش، فرایند انتقال قدرت به نسل دوم وارد نخستین مرحله می شود؛ در همین راستا درصورت موفقیت "نایف" برای تصدی ولیعهدی، شاهزاده "محمد بن نایف" جانشین پدرش در وزارت کشور می شود.
در همین رابطه روزنامه "وال استریت ژورنال" خاطرنشان کرده که مرگ شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز که می توانست شاه آینده عربستان شود، راه را برای ولیعهدی "نایف" باز کرده است. این احتمال، شاهزاده های لیبرال سعودی را نگران می کند زیرا آن ها با توجه به پرونده نایف در دوران تصدی وزارت کشور از سال 1975، او را برای این پست مناسب نمی بینند. به عقیده آن ها نایف طی دوران تصدی وزارت کشور به سرکوب اصلاحات و مخالفان سیاسی پرداخت.
سال گذشته گروهی از شاهزادگان متنفذ و نزدیک به پادشاه از جمله "طلال بن عبدالعزیز" از تعیین نایف به عنوان معاون دوم نخست وزیر بدون مراجعه به هیأت بیعت، غافلگیر شدند. در این میان، شاهزاده "طلال" تنها کسی بود که پس از صدور حکم پادشاه برای تعیین "نایف" بعنوان نخست وزیر، از پادشاه توضیح خواسته بود؛ چرا که این حکم بدون مراجعه به هیأت بیعت صادر شد.
در سایه این رقابت، هنوز مشخص نیست که پادشاه چگونه می خواهد ولیعهد جدید را بدون تنش و اختلاف انتخاب کند.