روزنامه القبس چاپ کویت طی گزارشی در مقایسه روسای جمهوری ایران و مخلوع تونس نوشت: محمود احمدی‌نژاد شجاع و محبوب دل مردم ایران است.

به گزارش شبکه ایران، "حامد الحمود" نویسنده کویتی در مقاله‌ای که طی آن به مقایسه رفتارها و حکومت‌داری روسای جمهوری ایران و تونس پرداخته است، گفت: در حالی که مردم تونس نسبت به زین العابدین بن علی، رییس جمهوری این کشور منزجر بودند،‌ محمود احمدی‌نژاد محبوب دل ایرانیان است.

وی در بخش دیگری افزود: احمدی‌نژاد پس از انتخابات ریاست جمهوری شرایط کشور را آرام کرد و موفق شد طرح حذف یارانه‌ها را که هیچ یک از رؤسای جمهوری پشین ایران قادر و یا جرأت تصویب آن را نداشتند، اجرا و رضایت مردم را جلب کند.


وی افزود: رییس جمهوری ایران با بهینه‌سازی مناسب، الگوهای مصرفی را در کشور اصلاح کرد، در حالی که زین العابدین

بن علی به محض به قدرت رسیدن، تمامی پست‌ها و مناصب کلیدی و اقتصادی تونس را به خانواده همسر دوم خود واگذار کرد و با حمایت آمریکا، مرتکب فسادهای مالی و اقتصادی فراوانی در کشور شد.

این نویسنده کویتی در ادامه گزارش خود نوشت:‌ با وجود اینکه بسیاری از کشورهای جهان و حتی برخی مطبوعات ایران با احمدی‌نژاد مخالفت می‌کنند،‌ اما نمی‌توانند انکار کنند که وی تنها رییس جمهوری است که با مردم ایران بسیار نزدیک و از محبوبیت مردمی بالایی برخوردار است.

بنابر این گزارش،‌ احمدی‌نژاد از بسیاری از رؤسای جمهور منتخب جهان پاک‌تر است و هرگز کشورش را به همسرش هدیه نمی‌کند. چنان که علت موفقیت وی و سقوط رئیس جمهور تونس، نیز در میزان محبوبیت مردمی هـر یک می‌توان یافت.