جمعیت تحت پوشش شبکه گاز کشور از 43 میلیون و 512 هزار نفر در سال 1384 به 54 میلیون و 762 هزار نفر در سال 1387 رسید که این رقم بیانگر رشد 26 درصدی جمعیت تحت پوشش شبکه گاز طی فعالیت دولت نهم است

 

میزان روستای های بهره مند از گاز طی دولت نهم نسبت به دولت گذشته 205 درصد افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، تعداد روستاهای بهره مند از گاز در سال 1384 (ابتدای دولت نهم ) حدود دو هزار و 166 روستا بوده که این تعداد تا سال 1387 با 205 درصد رشد به شش هزار و 600 روستا رسیده است.

براساس این گزارش، تعداد شهرهای بهره مند از گاز نیز از سال 1384 تا 1387 با 31 درصد رشد از 535 شهر به 700 شهر افزایش یافته است.

همچنین جمعیت تحت پوشش شبکه گاز کشور از 43 میلیون و 512 هزار نفر در سال 1384 به 54 میلیون و 762 هزار نفر در سال 1387 رسید که این رقم بیانگر رشد 26 درصدی جمعیت تحت پوشش شبکه گاز طی فعالیت دولت نهم است.

احداث شبکه گاز شهری نیز در این مدت با 51 درصد رشد از 104 هزار و 900 کیلومتر به 158 هزار کیلومتر افزایش یافت.

گفتنی است، رشد 1/2 برابری بودجه مناطق محروم با توجه به رویکرد دولت مبنی بر رفع محرومیت زدایی یکی از عومل اصلی رشد 205 درصدی روستاهای بهره مند از گاز می باشد.