برخی اظهارات رئیس جمهور در روز 22 بهمن در شأن و جایگاه ایشان نبود و آقای احمدی‌نژاد در چارچوب قانون و در حدود اختیاراتشان و با تدبیر و درک درست از صحنه، اظهار نظر کند!!!

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته: برخی اظهارات رئیس جمهور در روز 22 بهمن در شأن و جایگاه ایشان نبود و آقای احمدی‌نژاد در چارچوب قانون و در حدود اختیاراتشان و با تدبیر و درک درست از صحنه، اظهار نظر کند. علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران با اشاره به سخنرانی روز 22 بهمن رئیس جمهور مدعی شده: بیان یک پیش‌شرط ابتدایی و بسیار سطحی برای مذاکره با امریکا و بیان این‌که اگر این پیش‌شرط را امریکایی‌ها رعایت کنند، من خودم مذاکره می‌کنم، محل اشکال جدی و خلاف قانون و مصلحت نظام اسلامی است!

زاکانی این سخنان را در حالی بر زبان می‌آورد که در واقع تفاوتی میان سخنان رهبر انقلاب و رئیس جمهور در خصوص مذاکره با امریکا به چشم نمی‌خورد و سخنان رئیس جمهور مردمی و مکتبی در جشن 22 بهمن کاملاً منطبق با بیانات رهبری درباره مذاکره با امریکا است. رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود درباره تمایل امریکا برای مذاکره با اشاره به سخنان امریکایی‌ها مبنی بر این‌که توپ در زمین ایران است خاطرنشان کردند: توپ در زمین شماست. مذاکره هنگامی معنا پیدا می‌کند که دو طرف با حسن نیت، با شرایط برابر و بدون قصد فریب گفت‌و‌گو کنند.

برخی اظهارات رئیس جمهور در روز 22 بهمن در شأن و جایگاه ایشان نبود و آقای احمدی‌نژاد در چارچوب قانون و در حدود اختیاراتشان و با تدبیر و درک درست از صحنه، اظهار نظر کند!!!

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته: برخی اظهارات رئیس جمهور در روز 22 بهمن در شأن و جایگاه ایشان نبود و آقای احمدی‌نژاد در چارچوب قانون و در حدود اختیاراتشان و با تدبیر و درک درست از صحنه، اظهار نظر کند. علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران با اشاره به سخنرانی روز 22 بهمن رئیس جمهور مدعی شده: بیان یک پیش‌شرط ابتدایی و بسیار سطحی برای مذاکره با امریکا و بیان این‌که اگر این پیش‌شرط را امریکایی‌ها رعایت کنند، من خودم مذاکره می‌کنم، محل اشکال جدی و خلاف قانون و مصلحت نظام اسلامی است!

زاکانی این سخنان را در حالی بر زبان می‌آورد که در واقع تفاوتی میان سخنان رهبر انقلاب و رئیس جمهور در خصوص مذاکره با امریکا به چشم نمی‌خورد و سخنان رئیس جمهور مردمی و مکتبی در جشن 22 بهمن کاملاً منطبق با بیانات رهبری درباره مذاکره با امریکا است. رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود درباره تمایل امریکا برای مذاکره با اشاره به سخنان امریکایی‌ها مبنی بر این‌که توپ در زمین ایران است خاطرنشان کردند: توپ در زمین شماست. مذاکره هنگامی معنا پیدا می‌کند که دو طرف با حسن نیت، با شرایط برابر و بدون قصد فریب گفت‌و‌گو کنند.