علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر درخصوص گزارش صدروزه دولت که سه شنبه شب توسط رئیس جمهور ارائه شد گفت: این گزارش واقع بینانه نبود.

وی با بیان این که باید در این گزارش نکات مثبت و منفی در کنار هم بیان شود، گفت: این سنت بدی است که هر کسی مسئول می شود توانمندی های دولت قبلی را نادیده می گیرد و فقط به نکات منفی دولت های گذشته اشاره می کند.

زاکانی خاطر نشان کرد: البته شاید نقد هم به دولت های گذشته وارد باشد اما باید انصاف را رعایت کرد و همه جانبه نگری را مدنظر داشت.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در پایان افزود: امیدوارم دولت در گزارشات بعدی خود این اشکال را رفع و جبران نماید.