سردار شـریف، سخنـگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامى با تاکیـد بر اینکـه مـا پای آقــای خاتمی ایستـادیم و از همه مدیران آن به غیر از وزیر ارشاد حمایت کردیم، گفت : سپاه خودش را ذیل رهبری می‌داند و با این رویکرد که دولت روحانی اقدامات خود را در محوریت رهبری داشته باشد، سپاه نهایت همکاری را می‌کند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از پایگاه جـوان انـقلابی؛ رمضان شریف ظهر 14 اسفند در نشستی با عنوان نقش رسانه و روابط عمومی در کارآمد نشان دادن نظام اسلامی و مقابله با عملیات روانی دشمن با بیان اینکه احمدی‌نژاد گزینه ســپاه نبوده است، اظهار کرد: هر دولتی که کار و تلاش صادقانه انجام دهد، مورد اقبال مردم خواهد بود و صـرفاً عملکرد دولت اصلاحات، انتخاب احمدی‌نژاد بود.وی همچنین با اشاره به روی کار آمدن دولت روحانی افزود: عملکرد احمــدی‌نژاد نیز باعث انتخاب روحــانی شد و این سیر در آیـنده نیز با قضاوت و انتخــاب مردم ادامه خواهد داشت.شریف با تاکـید بر اینکــه ما پای آقای خاتمی ایستادیــم و از همه مدیران آن به غیر از وزیر ارشاد حمایت کردیم ، گفت : سپاه خودش را ذیل رهبری می‌داند و با این رویکرد که دولت روحانی اقدامات خود را در محوریت رهبری داشته باشد، سپاه نهایت همکاری را می‌کند.وی یادآور شد : سپاه و بسیج مولود انقلاب اسلامی است و هر جایی که احساس کند مشکلی وجود دارد، حرف خودش را می‌زند.سخنگــوی سپاه پاسـداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه طی ماه‌های گذشته شاهد برخی پمپاژهای تخریبی علیــه سپاه در حوزه سازندگی را شاهد بـودیم، گفت : با این وجود به خاطر درک روحانی از مسائل، خواست برخی بی اثر مـاند.