علیرغم آنکه رقم نهایی انصراف دهندگان از دریافت یارانه توسط سخنگوی دولت دو میلیون و چهارصد هزار نفر (کمتر از 4% کل مردم کشور) اعلام شد، بازخوانی تیتر برخی روزنامه ها طی روزهای گذشته جالب توجه است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، روزنامه اطلاعات از جمله رسانه هایی بود که طی روزهای گذشته با پیش گویی نسبت به میزان انصرافی ها از دریافت یارانه، اعلام داشته بود مردم به فراخوان دولت پاسخ مثبت داده اند و میلیون ها نفر نسبت به دریافت یارانه انصراف داده اند.