يك پايگاه خبري عربستان با انتقاد از سلطه نهادهاي امنيتي و وهابي خاندان آل سعود بر رسانه‌هاي عربستان تاكيد كرد اين رسانه‌ها تنها وسيله‌‌اي براي تعريف و تمجيد از سياست‌هاي رژيم حاكم و ترويج اباحه‌گري شده است.

 پايگاه خبري "حرمين " در مقاله‌اي با عنوان "سلطه نظام سعودي بر رسانه‌ها " نوشت ديرزماني است رسانه‌‌ها عربستان احساس مي‌كنند كه دستان نظام مي‌خواهد آنها را خفه كند و در چنگ دولت و نهادهاي امنيتي و وهابي هستند.

در اين مقاله آمده است : اين نهادهاي وهابي هيچ كاري ندارند جز اينكه رسانه‌ها را مجبور كنند در خدمت به نظام سعودي و تعريف و تمجيد سياست‌‌ها و سپاسگزاري‌هاي شبانه‌روزي باشند به گونه‌اي كه تحقيق براي كسب اطلاعات جديد و ارائه آن به مردم آخرين چيزي است كه رسانه‌ها به آن مي‌انديشند.

رژيم سعودي براي اعمال سيطره خود بر رسانه‌هاي عربي از طريق حمايت مالي هنگفت و بي‌منتها از روزنامه‌هاي مشهور عربي كار مي‌كند و خيلي سخت مي‌توان روزنامه‌‌‌اي فرامنطقه‌اي همچون الشرق الاوسط و دارالحيات را مشاهده كرد كه رژيم حاكم بر عربستان را با همه افتضاحات و بدي‌هايش مورد انتقاد قرار دهد.

رژيم آل سعود با تصرف و تملك ده‌ها شبكه ماهواره‌اي عربي كه در برنامه‌هاي خود آهنگ و فيلم‌هاي مبتذل پخش مي‌كنند در راستاي ترويج اباحه گري به جهان عرب و بستن چشمان ملت خود به روي حقايق و سركوب آنها به فعاليت مشغول است.

نويسنده در ادامه به لهجه قبيح رسانه‌هاي سعودي در هنگام حمله به معترضان آل سعود اشاره كرد و گفت: گويي نمي‌دانند كه رسانه‌ها براي خود مرزهاي ادبي واخلاقي دارند و خبرنگار يا روزنامه‌نگار ماموريت مهم و خطيري بر دوش دارد و نبايد از خط قرمزها تجاوز كند.

در ادامه مقاله آمده است: پول‌هاي عربستان درها را به روي مدرسه رسانه‌اي جديدي گشوده است كه تهمت و توهين و متون بي‌ارزش را توليدات رسانه‌اي كرده است و از نقش رسانه‌ها در پيشرفت جامعه و پيشرفت به سوي ترقي غافل است.

رايزنان فرهنگي در سفارت‌هاي عربستان در خارج از اين كشور به طور جدي براي منع انتشار مطبوعات و كارهاي فني تلاش مي‌كنند كه رژيم سعودي را مورد انتقاد قرار مي‌دهد و مقامات سعودي مي‌خواهند نفوذ و تاثير خود بر مطبوعات عربي صادره در بيروت و قاهره و ديگر پايتخت‌هاي كشورهاي عربي چه از طريق حمايت‌‌هاي مالي يا نفوذ در بازرهاي اطلا‌ع‌رساني و تبليغاتي در جهان عرب گسترش دهند و اين تنها به دليل قدرت خريد بالاي عربستان است.

در پايان اين مقاله آمده است: وزارت اطلاع‌رساني عربستان از اين اهرم استفاده مي‌كند تا بر روزنامه‌هاي خارجي فشار آورد كه با سياست‌هاي سعودي همگام باشند به گونه‌اي كه روزنامه‌ها و مجلاتي را كه از عربستان حمايت كنند با آگهي‌هاي تبليغاتي حمايت مالي مي‌كند اما مطبوعاتي را كه رضايت خاندان آل سعود را جلب نمي‌كنند از اين آگهي‌ها محروم مي‌شوند.