هاشمی رفسنجانی فرزندش یاسر را به عنوان رابط خود با ولایتی تعیین کرده تا پیام های خود را از این طریق به ولایتی درباره نحوه اداره مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برساند.

مشرق نوشت:‌ در مراسم معرفی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک، حضور همسر، فرزندان و نوه های هاشمی رفسنجانی مشاهده می شد که این امر تبدیل به یک عرف معمول در سفرها ومراسم های دیگر هاشمی رفسنجانی همچون دانشگاه آزاد شده است که بازتاب های نامطلوبی تاکنون در فضای افکار عمومی به همراه داشته است چرا که این نحوه حضور، تلقی شخصی بودن این مکان ها را در اذهان متبادر می کند.

در همین حال، تعدادی از روحانیون قم که رابطه نزدیکی با مجمع محققین و مدرسین دارند، از هاشمی رفسنجانی خواسته‌اند این سه امر مهم را جامه عمل بپوشاند:
۱- هفته ای حداقل سه جلسه خارج فقه در قم یا تهران برگزار کند.
۲- به طلاب و روحانیون شهریه بدهد.
۳- سفرهای استانی خود را بیشتر کند.