نامه سرگشاده علی مطهری به محمدجواد لاریجانی پیرامون نطقش در مجلس باعث ذوق زدگی زیاد سایت های ضد انقلاب شد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، نامه سرگشاده علی مطهری به اظهارات اخیر جواد لاریجانی پیرامون نطقش در مجلس بازتاب های گسترده ای در رسانه های داخلی و خارج از کشور داشت.

وی که مدت هاست به یک چهره فعال بر روی رسانه های اصلاح‌طلب و دولتی تبدیل ده است، این بار نیز خوراک خبری رسانه های داخل و خارج از کشور شد.

رسانه هایی در خارج از کشور که در راستای اهداف اپوزیسیون ها و ضد انقلاب فعالیت می کنند، با برجسته کردن قسمت هایی از نامه علی مطهری تیتر یک خود را به وی اختصاص دادند.

شاید صحبت امام خمینی (ره) در خصوص اینکه اگر روزی دشمنان شما از شما خوشحال شدند بدانید عملتان اشتباه بوده است، تنها توصیه ای باشد که بتوان به علی مطهری داشت.

سوت و کف های اپوزیسیون برای برخی در داخل از کشور نشانه های خوبی نیست؛ چرا که تاریخ این اپوزیسیون ها نشان می دهد این افراد را فقط برای چند مدت کوتاه می خواهند.