وزير پست، تلگراف و تلفن در دولت اول ميرحسين موسوي گفت: دولت نهم در فعاليت‌هاي عمراني، توليد كارگاه، توسعه دانشگاه‌ و رشد و ثبت اختراعات موفق بوده و سرعت بيشتري نسبت به دور‌ه‌هاي قبل داشته است.

مرتضي نبوي سه‌شنبه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت با برشمردن خدمات دولت نهم افزود: زمان مسئوليت دولت ميرحسين موسوي با دوران خدمت احمدي‌نژاد قابل مقايسه نيست و در دوران موسوي فضاي دفاع مقدس حكمفرما بود.

نبوي با اشاره به گرايش دولت ميرحسين موسوي در رفع محروميت‌زدايي و گفتمان عدالت تصريح كرد: اين نقطه مشترك دولت ميرحسين موسوي و احمدي نژاد است اما در دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي شرايط جنگ سبب شد قيمت نفت كاهش يابد و توليد ناخالص داخلي رشد منفي پيدا كند.

عضو ارشد جامعه اسلامي مهندسان گفت: در دوره هشت ساله رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني سازندگي و زيرساخت‌ كشور تقويت شد ولي در دولت خاتمي شعار سياسي و آزادي مطرح و مسئله اقتصاد كمتر مورد توجه قرار گرفت و منجر به راكدشدن فعاليت اقتصادي شد.

وي اضافه كرد: دولت نهم در فعاليت‌هاي عمراني موفق بوده و سرعت عمل بيشتري در اين زمينه داشته است.

نبوي با اشاره به سياست خارجي احمدي نژاد خاطر نشان كرد: حضور احمدي نژاد در مواضع سياست خارجي، حمايت از فلسطين، لبنان، عراق و افغانستان قابل توجه است و دولت نهم در منطقه رتبه نخست علوم پايه و در زمينه فناوري و رشد شاحص توسعه انساني رتبه سوم را دارد.

وي رشد شاخص توسعه را معيار سلامت جامعه دانست و تصريح كرد: دولت نهم در رشد معيار سلامت، بهداشت و ميزان درآمد سالانه و باسوادي پس از انقلاب موفق‌تر بوده است.

در حاشيه اين مراسم دانشجويان حامي ميرحسين موسوي با شنيدن شتاب فعاليت عمراني و توسعه در دولت نهم به معناي اعتراض از سالن خارج شدند و عده معدودي از حاميان موسوي پاي سخنان نبوي نشستند.