بنا بر اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار در سال 92 به 10.6 و در تابستان به 10.4 درصد رسید.

به گزارش نکات پرس به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بالاخره بعد از بعد از هفت ماه مرکز آمار اولین نرخ بیکاری سال جاری را اعلام کرد که بنا بر نتایج آمارگیری نیروی کار نرخ بیکاری در بهار به 10.6 و نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل 39.3 درصد رسید.

این در حالی است که حدود نرخ بیکاری در تابستان با کاهش نسبت به بهار به 10.4 و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به 39.1 درصد رسیده است.

بنا بر این گزارش در تابستان 92 نزدیک به دو میلیون و 563 هزار و 624 نفر از جمعیت 10 ساله و بیشتر در کشور بیکار بوده‌اند.

همچنین در تابستان که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

در عین حال بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور بیانگر افزایش 1.1 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل و کاهش 0.2 درصد آن نسبت به فصل گذشته است.

بنا بر اعلام مرکز آمار 10.4 درصد جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در تابستان بیکار بودند که در این گروه نیز نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

همچنین سهم اشتغال ناقص در بین جمعیت 15 ساله و بیشتر بیانگر آن است که 7.6 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند که این شاخص نیز در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از شهری بوده است. اما در بین جوانان 15 تا 24 ساله 23.9 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند.

از سوی دیگر نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که 21.1 درصد از جمعیت فعال این گروه نیز تا تابستان 92 بیکار بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار جزئیات نرخ بیکاری فصل بهار را اعلام نکرده است.