مجري لوده و لمپن سابق سيما، براي ورود به صداي آمريكا به بيان دروغ هاي مضحك و گل درشت متوسل شده است.

سيد محمد حسيني در گفت وگو با صداي آمريكا، مرگ سيامك علي قلي- مجري سيما- را كه سالها پيش در اثر بيماري سرطان روي داد، مشكوك جلوه داد!
وي در اين گفت وگو همچنين از سران فتنه حمايت كرد.
سيدمحمد حسيني در ايران همواره يكي از آرزوهاي خود را تحصيل پسرش به زباني غير از زبان فارسي توصيف مي كرد. او پس از خروج از ايران، به اجراي مسابقه اي بسيار ضعيف به نام «شيطان» در يكي از تلويزيون هاي مبتذل ماهواره اي روي آورد. اما ساختار ابتدايي اين مسابقه به گونه اي بود كه خيلي زود از فهرست برنامه هاي آن شبكه حذف شد.
پس از اين اتفاق، حسيني مجبور شد در بنگاههاي معاملات ملكي در خارج از كشور، نقش تابلوي تبليغاتي را بازي كند. در همين روزها، وي تصميم به بازگشت به ايران و رسانه ملي را مي گيرد كه به دليل همكاري با تلويزيون هاي مبتذل، با مخالفت صدا و سيما روبرو مي شود.
حسيني در نهايت، بمنظور جلب نظر مديران صداي آمريكا، تصميم به مصاحبه با اين شبه رسانه مي گيرد و هر آنچه خوشايند آنهاست، به زبان مي آورد.
حسيني كه هيچگاه رنگ دانشگاه را نديده بود و خود را فارغ التحصيل فيزيك كاربردي معرفي مي كرد، گفته است با چهار ميليارد تومان وجه نقد از ايران خارج شده است.