پس از پایان یافتن موضوع عراق و لبنان، به صورت علنی برعلیه ایران خواهیم ایستاد؛ هرچه عربستان و دوستانش می کشند، از ایران و نظام و انقلاب آن است.

"ترکی الفیصل” یکی از شاهزادگان و مدیر سابق اداره ی اطلاعات برون مرزی عربستان سعودی، اعلام کرد که شیعیان امروزه توانسته اند بر بسیاری از کشورها مسلط شوند و گروه های سیاسی تشکیل دهند و سلاح تولید کنند و نیز توانسته اند بر دشمنان خودشان چیره شوند.

بزودی آشکارا در مقابل ایران خواهیم ایستاداکنون حزب الله لبنان و سپاه پاسداران ایران توانسته اند که نظام سوری را حفظ کنند و باعث پایداری این نظام شوند!

این درحالی است که بسیاری از خبرگزاری های اروپایی و بین المللی اعلام کرده اند که تمامی پیشروی ها در سوریه توسط ارتش سوریه رخ می دهد.

این شاهزاده ی سعودی در ادامه ی مطالب خود افزود: امروز عربستان حامی کسانی است که بر علیه شیعیان فعالیت دارند.

وی با اظهار تأسف گفت: شیعیان در عراق و لبنان توانسته اند بسیاری از امور را در کشور خود بدست گیرند و این موضوع برای عربستان خوشایند نیست.

وی در ادامه چنین گفت: هرچه عربستان و دوستانش می کشند، از ایران و نظام و انقلاب آن است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بزودی موضوع عراق و لبنان پایان بپذیرد و گفت: پس از پایان یافتن موضوع عراق و لبنان، به صورت علنی برعلیه ایران خواهیم ایستاد.