برای حضور در کابینه دکتر روحانی با آقای محسن رضایی رایزنی هایی شده است .

ابوالقاسم رئوفیان،سخنگوی جبهه ایستادگی در گفتگو با مثلث آنلاین تاکید کرد:برای حضور در کابینه دکتر روحانی با آقای محسن رضایی رایزنی هایی شده است .

وی افزود: آقای محسن رضایی پتانسیل خوبی برای احراز پست وزارت اقتصاد را دارد در واقع عزم واراده ایشان در حل مشکلات اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست بنابراین بنده معتقدم اگر آقای رضایی برای حوزه اقتصاد در نظر گرفته شود در مجلس از رای بسیاری بالایی برخودار خواهد شد که یکی از شاخصه های وزیر کابینه از منظر دکتر روحانی همین نکته خواهد بود.

این فعال سیاسی ادامه داد:در صورتی آقای رضایی چنین پستی را می پذیرد که دیگر وزارتخانه های اقتصادی و حتی بانک مرکزی در هماهنگی با این حوزه حرکت کند که البته این توقع به جایی است زیرا حل مشکلات اقتصادی کشور ، افزایش ارزش پول ملی و مبارزه با افزایش نرخ تورم می طلبد که بانک مرکزی هماهنگ با حوزه اقتصادی کشور باشد.

وی اظهار داشت: تردیدی نیست که آقای روحانی از پیشنهادهای منطقی استقبال می کند. بنده معتقدم رهبری نیز از اینکه حوزه اقتصادی کشور به فردی سپرده شود که با برنامه و به لحاظ علمی در این راستا حرکت کند استقبال خواهند کرد.

رئوفیان اظهار داشت: جبهه ایستادگی با آقای روحانی دیداری نداشته است اما در جلسه فوق العاده ای که خواهیم داشت در خصوص دیدار اعضای شورای عالی جبهه با رییس جمهور منتخب مردم تصمیم گیری می کنیم البته قبلا درباره این دیدار صحبت شده است اما تا کنون با آقای روحانی دیدار نداشته ایم.