تنها چند روز پس از گفت و گوی تلفنی میان رئیس جمهور ایران و همتای امریکایی وی، تکبیر بعد از نماز در حرم رضوی ممنوع شد. یکی از اصلی ترین بخش های این تکبیر شعار های «مرگ بر امریکا» و «مرگ بر اسرائیل» است.

 سایت نیمروز مدعی شد: بر اساس گزارشات رسیده از مشهد مقدس شعار «تکبیر» بعد از نمازهای جماعت در حرم رضوی ممنوع شده و مکبرین اجازه ادای این شعار را ندارند.

 

تنها چند روز پس از گفت و گوی تلفنی میان رئیس جمهور ایران و همتای امریکایی وی، تکبیر بعد از نماز در حرم رضوی ممنوع شد. یکی از اصلی ترین بخش های این تکبیر شعار های «مرگ بر امریکا» و «مرگ بر اسرائیل» است.

 

به نظر می رسد این ممنوعیت با هماهنگی مسئولین آستان قدس رضوی صورت گرفته است و مکبرین صحن های مختلف حرم رضوی؛ بر خلاف روزهای گذشته اجازه ادای این شعار را ندارند.

سیدمحمد حسینی از کاربران شبکه های اجتماعی با اشاره به این مساله در صفحه شخصی خود نوشت: « امروز رفتیم سراغ مکبر صحن گوهر شاد حرم امام رضا جان گفتیم چرا تکبیر نمی گید. بنده خدا سرشو انداخت پایین گفت به ما گفتند دیگه تکبیر نگید.