جمعیت حاضر دست نوشته هایی با عنوان "فتنه گر صهیونیست پیوندتان مبارک"، "موسوی خاتمی کروبی محاکمه و اعدام باید گردند"،" الفتنه اشد من القتل"، "کروبی و موسوی محارب فی الارض اند" در دست دارند.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای شرکت در تشییع پیکر شهید صانع ژاله در تجمع دانشجویان و مردم حاضر شد.

دانشجویان نزدیک محسن رضایی حلقه زده بودند و شعار "خواص با بصیرت تشکر تشکر" سر می دادند.

همچنین جمع دیگری از دانشجویان شعار "می کشم می کشم آنکه برادرم کشت" و "برادر شهیدم راهت ادامه دارد" و "برادر شهیدم خونت رو پس می گیرم" سر می دادند.