"کسانی که تاکنون پنهان شده بودند، بزودی دستگیر شده و برنامه ها و اسناد فتنه انگیزی آنان به اطلاع ملت ایران خواهد رسید."

 تمامی لیدرها و عوامل اغتشاش در مناسبات یکسال گذشته شناسایی و طی هفته های آتی دستگیر خواهند شد.

 

سایت افشانیوز به نقل از منابع آگاه نوشته که آن‌ها با اشاره به تلاش جریان فتنه برای ایجاد موج جدیدی از تلاش های آشوب طلبانه خود به بهانه مناسبت های مختلف بویژه ۲۲ خرداد، از شناسایی و دستگیری قریب الوقوع لیدرهای و محرکان این جریان خبر داد.

 

وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات و اخبار مستند بدست آمده، جریان فتنه تلاش دارد که به بهانه مناسبت های مختلف موج جدیدی از آشوب و اختلال در امور و زندگی مردم را کلید بزند، در همین راستا با تلاش های صورت گرفته نهادهای مربوطه طی یک ساله گذشته تمامی لیدرها و عوامل اغتشاش در مناسبات یکسال گذشته شناسایی و طی هفته های آتی دستگیر خواهند شد.

 

این منبع از شناسایی عوامل باقیمانده حمله به پایگاه بسیج، مسجد لولاگر، آشوب گران ۳۰ خرداد و... خبر داد و گفت: این افراد که تاکنون پنهان شده بودند و برخی دیگر نیز تحرکاتشان رصد می شده با همکاری برخی دیگر از افرادی که آزاد شده و در پی فتنه گری مجدد هستند، بزودی دستگیر شده و برنامه ها و اسناد فتنه انگیزی آنان به اطلاع ملت ایران خواهد رسید.

 

گفتنی است در جریان راه پیمایی بدون مجوز حامیان آقای موسوی در 25 خرداد سال گذشته، برخی از حامیان وی به یک پایگاه بسیج حمله کرده و در حوالی میدان آزادی نیز یک مادر و کودک را به شهادت رسانده بودند.

 

دیگر اقدام اغتشاشگران آتش زدن مسجد لولاگر بود که تصاویر آن از رسانه ملی پخش شد و خشم بسیاری از مردم را برانگیخت.