شهرام همایون: آقای خاتمی طبق سناریویی که آقای رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری خودش نوشته بود توانست با کمک های هاشمی در درون ایران گروه هایی موسوم به اصلاح طلبان را درست کند و از این اقدام اهداف خاصی را دنبال می کرد.

"شهرام همایون" مدیر و مجری شبکه ماهواره ای "کانال یک" (ChannelOne) جمعه 25فروردین (13 april) در برنامه سیاسی خود به بررسی پروژه سازی خاتمی در دوران دولت اصلاحات در داخل و خارج از ایران پرداخت. وی در این راستا مدعی شد: «آقای خاتمی طبق سناریویی که آقای رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری خودش نوشته بود توانست با کمک های هاشمی در درون ایران گروه هایی موسوم به اصلاح طلبان را درست کند و از این اقدام اهداف خاصی را دنبال می کرد. یک از مهم ترین اهداف خاتمی درست کردن اپوزیسیون جدیدی در خارج از کشور بود که با فرستادن عده ای از همین اصلاح طلبانی که در زندان های جمهوری اسلامی بودند، به این هدف دست پیدا کرد.»
وی در ادامه افزود: «خاتمی زمانی که رئیس جمهور شد توانست بسیاری از افراد بیگانه با جمهوری اسلامی را به سوی حکومت جذب نماید و با پروژه اپوزیسیون سازی انحلال طلبان را به اصلاح طلبان حکومتی سوق بدهد و در این هدف خودش موفق بود. از دیگر اهداف خاتمی به راه انداختن جنبش سبز بود که از این طریق بتواند ضربه نهایی را به اپوزیسیون بزند و با فرستادن اصلاح طلبان به خارج از کشور و قرار دادن آن ها در دانشگاه ها به عنوان استاد مهمان، بتواند یک وجهه دانشگاهی برای افراد خودش درست بکند و آن ها را به عنوان اپوزیسیون جدید جمهوری اسلامی معرفی کند.»
شهرام همایون در خاتمه گفت: «بسیاری از این اصلاح طلبان شبکه های خارجی را به اشغال خودشان در آورده اند و در بی بی سی و صدای آمریکا مشغول کار هستند. این ها توانسته اند با نفوذ خود در این شبکه ها اهداف جمهوری اسلامی را به پیش ببرند و این شبکه ها هم برای این اصلاح طلبان سرمایه گذاری می کنند. در همین کنفرانس "مریلند" صدای آمریکا (VOA) کلی پول برای اجرای مراسم خرج کرد و کلی خبرنگار فرستاد.»