سی و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران در حالی برگزار شد که اعضای این شورا روز دوشنبه میهمان رهبر معظم انقلاب بودند و تاثیر این دیدار بر جلسه سه شنبه شورای شهر مشخص بود.

افزون بر متاثر شدن فضای شورای شهر تهران از دیدار و دریافت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب سی و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران از حیث پیگیری مسایل عمومی و اجرایی شهر نیز جنبه های برجسته داشت.
*بازار میوه و تره بار فرمانیه چرا فروخته شد
ˈغلامرضا انصاریˈعضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان سه سوال گفت: باید مشخص شود بازار میوه و تره بار خیابان فرمانیه چرا فروخته شد؟ با چه قیمتی فروخته شده و خریدار چه کاربری برای این بازار درنظر دارد؟.
وی تذکر خود را به صورت کتبی به هیات رییسه شورای شهر ارائه کرد.
* موسسه همشهری و دخل و تصرف بر درآمد های آن نیاز به توضیح دارد
ˈمحمد مهدی تندگویانˈ نایب رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز در جلسه امروز شورای شهر، گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر مقرر شده بود ظرف مدت سه ماه شرکت های پیام همشهری، گروه مجلات و شرکت توسعه چاپ همشهری ادغام شوند اما با گذشت سه سال شرکت پیام همشهری همچنان در موسسه ادغام نشده است.
وی گفت: تغییرهیات مدیره شرکت پیام همشهری در سه سال گذشته و دخل و تصرف بر درآمدها نیاز به ارائه توضیح دارد.
*مردم منتظر مصوبات کمیسیون ماده پنج هستند
ˈاسماعیل دوستیˈ عضو شورای شهر تهران نیز در جلسه امروز با بیان اینکه کمیسیون ماده 5 مدت هااست تشکیل نمی شود گفت: مردم منتظر مصوبات کمیسیون ماده پنج هستند.
وی افزود: تشخیص مغایرت ها در کمیسیون ماده پنج بررسی می شود.
دوستی به اعضای دولت و شهردار تهران برای تشکیل جلسات کمیسیون ماده پنج تذکر داد.
*در جلسه امروز، ˈمحمد حقانیˈ نایب رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران نیز در نطق پیش از دستور خود گفت: شهرداری با مجموعه تکالیف خود یک دولت در ابعاد کوچکتر است.
وی در بخشی از نطق خود افزود: شهرداری تهران با هشت میلیون جمعیت در شب و 11 میلیون در روز باید به سوی برنامه ریزی هدفمند و نظام درآمدی هوشمند رود.
شجاع پوریان نیز در نطق پیش از دستور از اعضای شوراهای شهر خواست تا اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند.
*اعضای شورای شهر در دو نامه جداگانه به هیات رییسه بر تلاش برای تحقق منویات رهبری تاکید کردند.
اعضای شورای شهر در نامه ای دیگر از هیات رییسه شورا تقاضا کردند تا بیانات رهبری تحت عنوان مطالبات رهبری از شورا ابلاغ شده و میزان تحقق آن در برنامه سالانه شهرداری پایش و اعلام شود.