سیاست اولیه شورا این بود که مشارکت اجتماعی را به کار گیرد و نیروهای محلی جریان سازی شوند و داوطلبانه در سرای محلات مشغول فعالیت شوند و مدیریت شهری فقط بر کار آنان نظارت داشته باشد که متاسفانه ایبنچنین نشد.

اکرم جراهی نامزد چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گفت: شاید شورای شهر در زمینه ابادانی و خدمات شهری عملکرد مطلوبی داشته باشد اما در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی چندان مطلوب عمل نکرده است.
جراهی به طرح محله محوری اشاره کرد و گفت: محله محوری یکی از بحث هایی بود که خواه ناخواه باید اجرا می شد.اجرا شد و شکل خود را نیز پیدا کرد اما متاسفانه دچار یکسری انحرافات شد.
وی گفت: ارائه کارهای محلات به شهروندان از مسائلی بود که عنوان شد اما کمتر به آن عمل شدوکمتر شهروندی مشارکت داده شد.
این کاندیدای چهارمین دوره شورای اسلامی با بیان اینکه همیاری های محلی باید جدی گرفته شود گفت: تجربیات محلی شهروندان بسیار با ارزش است و می تواند در ابادانی محلات بسیار مثمر ثمر واقع شود.
وی افزود: سیاست اولیه شورا این بود که مشارکت اجتماعی را به کار گیرد و نیروهای محلی جریان سازی شوند و داوطلبانه در سرای محلات مشغول فعالیت شوند و مدیریت شهری فقط بر کار آنان نظارت داشته باشد که متاسفانه ایبنچنین نشد.
جراهی همچنین گفت: افرادی که در این سرای محلات شروع به کار می کنندآرام آرام خود را کارمند شهرداری فرض می کنند که این خود معضلاتی را بوجود خواهد آورد.
جراهی با اشاره به فعالیت های انجام شده برای زنان گفت: طرح های زیادی در شورای شهر برای زنان به اجرا در آمد اما اولویت بندی نبود.
وی با انتقاد از تراکم برنامه ها گفت: باید ازتراکم برنامه ها کاسته شود ولی بنیادی تر به اجرا در اید تا به هدف نهایی برسیم .

این نامزد چهارمین دوره شورای اسلامی بابیان اینکه برخی طرح ها باید به صورت ویژه به آن دیده شود گفت: بسترسازی و آماده کردن جوانان برای ازدواج یکی از این اولویت هاست.
این کاندیدا گفت: آماده سازی دختران در مرحله قبل از ازدواج و ایجاد مهارت برای پسران از بحث های عمده تحکیم خانواده است که می بایست توسط شورا بیشتر مورد توجه قرار می گرفت .
وی افزود: مهارت هایی که یک خانم قبل از ازدواج باید کسب کند از جمله همسر داری ، چگونگی برقراری ارتباط با خانواده همسر، فرزند داری و... از موضوعاتی که مورد غفلت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بسیاری از طرح هایی که در حال حاضربه اجرا درآمده نیاز به آسیب شناسی دارد لذا به نظر می رسد بعد فرهنگی و اجتماعی باید در این دوره بیشتر مورد توجه قرار گیرد.