اعضای شورای شهر تهران، در جلسه امروز شورای شهر خواستار پیگیری سریع اسناد یک هزار میلیارد تومان هزینه های ثابت شهرداری شدند.

جلسه شورای شهر اسلامی شهر تهران امروز با موضوع ارائه گزارش نظارتی عملکرد سرمایه ای سال 1391 شهرداری تهران توسط رئیس کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه وامور حقوقی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، قرائت گزارش عملکرد شهرداری تهران باز هم مورد انتقاد اعضای شورای شهر قرار گرفت و اعضای شورا، خواستار پیگیری سریع یک هزار میلیارد تومان هزینه های ثابت فاقد سند شهرداری تهران شدند. 
 

به من می توانید بگویید حرف نزن ولی نمی توانید بگویید نفهم!

حسن بیادی نایب رییس شورای شهر تهران گفت: سابقه خوبی درباره ارائه گزارش شهرداری وجود ندارد و ما به دنبال تطبیق این آمارها هستیم، شهرداری تهران هزار میلیارد تومان هزینه فاقد برنامه و سند دارد و باید مشخص شود که این هزینه کجا مصرف شده و تا زمانی که شهرداری مستندات خود را ارایه نکند این مبلغ به عنوان هزینه های فاقد سند محسوب می شود.

 بیادی با بیان این که‌ کجای دنیا یک تکه کاغذ می آوردند و می گویند، آن را تصویب کنید، افزود: رشته من آمار بوده است، به من می توانید بگویید حرف نزن ولی نمی توانید بگویید نفهم!
وی ادامه داد:‌ پیش از این برآورد قیمت پروژه های امام علی (ع)،‌ پل صدر و تونل توحید را از شهرداری خواسته ایم اما هنوز نیاورده اید.
حمزه شکیب عضو دیگر شورای شهر تهران نیز با انتقاد از نحوه عملکرد شهرداری تهران در دریافت عوارض از شهروندان گفت:‌ قبلا نیز تذکراتی در این باره به شهرداری داده شده اما جوابی نگرفته ایم، اعضای شورا به عنوان نماینده مردم مسوول و متولی تعیین عوارض هستند، ما برای اخذ عوارض شهرسازی مبالغی را تعیین کرده ایم که شهرداری بر اساس آن موظف به دریافت است.
وی خاطر نشان کرد: پس از اجرای طرح تفضیلی، شهرداری اصلاحیه ای داد تا عوارض را تغییر دهد اما این طرح در شورا تصویب نشد و فرض بر این است که همان عوارض قبل را از شهروندان بگیرد.
وی گفت: شهرداری در عوض یک طبقه اضافه،‌ فیش عوارض صادر می کند و فیش عوارض دیگری نیز به صورت غیر رسمی صادر می شود که 50 درصد بیشتر از مبلغ قبلی است.
شکیب با بیان این سوال که چرا شهرداری این کار را انجام می دهد، اظهار داشت: ما باید شاکی باشیم که در حق شهر ظلم می شود و شهرداری دارد شهر را می فروشد.
 

 چرا در شهرداری تخلف صورت گرفته است؟

مرتضی طلایی نیز پیشنهاد داد مهلتی به شهرداری داده شود تا گزارش تفریغ بودجه را ارائه کند.
وی گفت: این زمان را به شهرداری می دهیم، اگر شهرداری به موقع اعلام کند این ابهام زدایی انجام شود و اگر مستندات شهرداری در زمان مقرر ارائه نشود مقصر خود شهرداری است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر افزود: برای من به عنوان عضو شورای شهر غیر قابل قبول است که خود را متهم کنم که در انجام وظیفه قانونی ام کوتاهی کردم، ما خودمان هم زیر سوال هستیم و باید معلوم شود که ایا به خاطر کوتاهی ما در شهرداری تخلفی صورت گرفته است یا خیر .

وی با تاکید بر این که تا پایان این دوره شورای شهر این موضوع باید تعیین تکلیف شود گفت: اگر طبق این زمان بندی و تا پایان این دوره شورا این کار انجام شود همه این حرف ها پایان می یابد ، اما اگر این اتفاق نیفتد خودشان باید پاسخگو باشند و ما اینجا در فضای خلا و ابهام به سر نمی بریم .
در ادامه طلایی با مساله هزینه های فاقد در همه دستگاه های اجرایی یک رویه خواند و افزود: البته این ایراد نیز به شهرداری وارد است که چرا به موقع وظایف خود را انجام نمی دهد .
 معصومه ابتکار یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران نیز در ادامه این جلسه به بحث کیفیت پروژه ها از لحاظ محیط زیستی اشاره کرد و گفت: انجام مطالعات توجیهی باید در شاخصه ها آورده شود.

وی افزود: همیشه می گوییم یک پروژه پیشرفت دارد ولی مسائل و نکات ایمنی و محیط زیستی آن هیچ وقت مدنظر قرار نگرفته است و معمولاً پروژه ها مشکلات محیط زیستی حادی دارند.

مهدی چمران نیز با تاکید بر این که این مساله بعد از ارائه تفریغ بودجه روشن خواهد شد و نیازی به تشکیل کمیته نیست ، گفت : 1000 میلیارد تومان هزینه شهرداری فاقد سند نیست بلکه این هزینه ها سند دارد اما این اصطلاح غلط در این مورد به کار برده می شود و در واقع بهتر است به جای آن از اصطلاح انحراف از برنامه یاد کنیم .

محمد علی نجفی‌ عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در این جلسه تاثیر حسابرسی شورای شهر را در مدیریت مالی شهرداری نزدیک به صفر دانست و افزود: باید برای حسابرسی ها فکری کرد.
وی گفت:‌ حسابرس ها زمانی دارای ارزش هستند که در اصلاح سیستم مالی شهرداری تاثیرگزار باشند، حسابرس ها باید چند تخلف را انتخاب کنند و اگر مسجل شد، متخلف را به دادگاه بفرستند و اگر متخلف کارمند شهرداری است، او را عزل کنند.
مهلت یک هفته ای به شهرداری تهران برای ارائه گزارش تفریغ بودجه و بررسی سه هفته ای آن توسط حسابرس شورای شهر، از جمله مصوبات جلسه امروز شورای شهر تهران بود.