صداي آمريكا از قول وزير كشور عربستان نسبت به سياسي شدن مراسم حج و برائت از مشركان هشدار داد.

 

صداي آمريكا از قول نايف بن عبدالعزيز اعلام كرد: به هيچ كس اجازه سياسي كردن اين مراسم مذهبي را نخواهيم داد.

 

رسانه رسمي شيطان بزرگ همچنين از اينكه جمهوري اسلامي ايران بر «ضرورت نمايش وحدت مسلمانان در مراسم حج» تأكيد دارد ابراز ناخرسندي كرد و نوشت: ايران مي گويد مسلمانان نبايد نسبت به آنچه در جهان اسلام مي گذرد بي اعتنا باشند.

 

در حالي كه نظاميان سعودي با بمب هاي فسفري و ديگر تسليحات اعطايي آمريكا در حال تجاوز به خاك يمن و نسل كشي مردم بيگناه و شيعيان مظلوم صعده است، صداي آمريكا به نقل از وزير كشور رژيم سعودي گفت نيروهاي عربستان با هر گروهي نظير شيعيان حوثي كه به مرزهاي ما تجاوز كند برخورد مي كند.

 

رژيم سعودي هر ساله فشار خود را براي محدودتر كردن «رمي شيطان بزرگ» برائت از استكبار آمريكا و رژيم جنايتكار صهيونيستي شدت مي بخشد. اين رژيم بايد به امت اسلامي و نمايندگان آنها در موسم حج توضيح دهد كه چرا از شعارهاي «الموت لامريكا، الموت لاسرائيل و يا ايها

المسلمون اتحدوا اتحدوا» هراسان است.

 

رژيم صهيونيستي در اقدامات وحشيانه خود در جنگ هاي 22 روزه و 33 روزه عليه مردم فلسطين و لبنان، چراغ سبز و حمايت برخي دولتمردان سعودي را جلب كرده بود همچنان كه برخي عمليات تروريستي وحشيانه در مناطقي نظير عراق با حمايت سعودي ها و در خدمت مطامع آمريكا صورت مي گيرد. سعودي ها با وجود حمايت علني از صدام در عراق و طالبان در افغانستان و تحميل سال ها محنت و شكنجه و محروميت بر ملت هاي مظلوم آن دو كشور، اكنون از اشغالگري هاي آمريكا حمايت مي كنند.