خبرنگار شبکه فرانس24 در ستاد سارکوزی اعلام کرد: «هواداران رئیس جمهور فعلی فرانسه از نتایج اولیه انتخابات بسیار نگران شده اند.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما» به نقل از شبکه فرانس24 (FRANCE24): «نتیجه آراء شمارش شده تا به الان نشان دهنده پیشی گرفتن اولاند رقیب رئیس جمهوری فعلی فرانسه نیکلا سارکوزی می باشد.»
این شبکه در ادامه گفت: «"اولاند" تا کنون در حدود 28.4درصد و "سارکوزی" 25.5درصد از آراء را به خود اختصاص داده اند.»
خبرنگار شبکه فرانس24 در ستاد سارکوزی اعلام کرد: «هواداران رئیس جمهور فعلی فرانسه از نتایج اولیه انتخابات بسیار نگران شده اند.»
شبکه فرانس24 با بیان اینکه در حدود 80 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده اند از اعتراض برخی از مردم به خاطر عدم توانایی برای شرکت در انتخابات خبر داد.